Care homes for older Europeans: Public, for-profit and non-profit providers

Report
Bijgewerkt
28 november 2017
Gepubliceerd
28 november 2017
Formaten
Executive summary in 22 languages

PDF

Samenvatting

With people living longer, the need for affordable care of high quality to support Europe’s population increases. Over the last ten years there has been an expansion of the private sector in terms of the number of care homes and the places they provide. This increase takes place in a context of decrease or very slow growth in the services provided in public care homes. This report examines services in the public and private sectors, how they differ in the services they provide in terms of the quality, accessibility and efficiency of services. As private provision increases, costs to users are likely to become a more significant barrier issue unless there is an increase in public benefits to subsidise use. There are also some differences in the location of different types of care homes, with private care homes more likely to be found in affluent urban areas. Differences in the types of residents are influenced by the profitability of the services they require. An executive summary is available - see Related content.

 • Full report

  Number of Pages: 
  62
  Reference No: 
  EF1723
  ISBN: 
  978-92-897-1607-9
  Catalogue: 
  TJ-01-17-950-EN-N
  DOI: 
  10.2806/737365
  Catalogue info

  Care homes for older Europeans: Public, for-profit and non-profit providers

  With people living longer, the need for affordable care of high quality to support Europe’s population increases. Over the last ten years there has been an expansion of the private sector in terms of the number of care homes and the places they provide. This increase takes place in a context of decrease or very slow growth in the services provided in public care homes. This report examines services in the public and private sectors, how they differ in the services they provide in terms of the quality, accessibility and efficiency of services.

  Available formats

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  EF17231
  Catalogue info

  Zorginstellingen voor oudere Europeanen: Publieke, commerciële en niet-commerciële aanbieders

  Authors: 
  Eurofound

  Dit rapport biedt een overzicht van de manier waarop het aanbod van publieke en particuliere (al dan niet commerciële) zorginstellingen voor ouderen in het afgelopen decennium is veranderd. Er zijn aanzienlijke veranderingen opgetreden in omvang en eigendom van zorginstellingen maar we beschikken niet over Uniebrede geharmoniseerde gegevens, opgesplitst naar het type eigenaar en/of de economische doelstellingen van de aanbieders. In het rapport zijn de beschikbare gegevens bijeengebracht en wordt informatie verschaft uit studies, evaluaties en overzichten met betrekking tot de verschillen op het gebied van toegankelijkheid, kwaliteit en effectiviteit tussen de diensten die worden aangeboden in publieke en particuliere zorginstellingen voor ouderen. De informatie is voornamelijk bijeengebracht middels literatuuronderzoek door het Netwerk van Europese correspondenten van Eurofound, dat gegevens heeft aangeleverd uit nationale statistische bureaus en studies.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen