Delivering hospital services: A greater role for the private sector?

Report
Bijgewerkt
27 januari 2017
Gepubliceerd
27 januari 2017
Formaten
Executive summary in 22 languages

PDF

Samenvatting

In the past 10 years there has been a substantial increase in the number of for-profit private hospitals, while the number of public hospitals decreases. This has been heightened by the recent economic and financial crisis where hospital closures have created new opportunities for private providers. What are the consequences of higher private sector involvement for the quality, accessibility and efficiency of services? This report examines the role and contribution of private provision of hospital services in the European Union. It maps the extent of private provision across Europe, examines the drivers for increased private provision, describes how it takes place, and presents the views of different stakeholders. The report also analyses the implications of private provision for the public sector and for the efficiency, accessibility and quality of the services delivered. An executive summary is available - see Related content.

 • Full report

  Number of Pages: 
  72
  Reference No: 
  EF1653
  ISBN: 
  ISBN 978-92-897-1565-2
  Catalogue: 
  TJ-07-16-076-EN-N
  DOI: 
  10.2806/96428
  Catalogue info

  Delivering hospital services: A greater role for the private sector?

  In the past 10 years there has been a substantial increase in the number of for-profit private hospitals, while the number of public hospitals decreases. This has been heightened by the recent economic and financial crisis where hospital closures have created new opportunities for private providers.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF16531
  Catalogue info

  Levering van ziekenhuisdiensten: een grotere rol voor de particuliere sector?

  Authors: 
  Eurofound

  In de laatste tien jaar is het aantal particuliere ziekenhuizen met winstoogmerk aanmerkelijk gestegen, terwijl het aantal openbare ziekenhuizen afneemt. Deze tendens is versterkt door de recente economische en financiële crisis waarbij de sluiting van ziekenhuizen nieuwe kansen heeft gecreëerd voor particuliere aanbieders. Wat zijn de gevolgen van grotere betrokkenheid van de particuliere sector voor de kwaliteit, toegankelijkheid en efficiëntie van diensten? In dit verslag wordt de rol en de bijdrage van de particuliere levering van ziekenhuisdiensten in de Europese Unie onderzocht. Het brengt de omvang van de particuliere dienstverlening in Europa in kaart, onderzoekt de sturende factoren achter de toegenomen particuliere dienstverlening, beschrijft hoe deze plaatsvindt en presenteert de zienswijzen van verschillende belanghebbenden. In het verslag worden ook de gevolgen van particuliere dienstverlening voor de publieke sector en voor de efficiëntie, de toegankelijkheid en de kwaliteit van de geleverde diensten geanalyseerd.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen