Estimating labour market slack in the European Union

Report
Gepubliceerd
18 juli 2017
pdf
Formaten
Executive summary in 22 languages
Downloaden

Samenvatting

Labour market slack is the shortfall between the volume of work desired by workers and the actual volume of work available. The most important indicator of labour slack is the unemployment rate, but an exclusive focus on this fails to take account of the four-fifths of the jobless population who Read more

Labour market slack is the shortfall between the volume of work desired by workers and the actual volume of work available. The most important indicator of labour slack is the unemployment rate, but an exclusive focus on this fails to take account of the four-fifths of the jobless population who are inactive rather than unemployed. Many people in this group have some form of labour market attachment – they would like to work, are seeking work or are available to work. In addition, many part-time workers would like to work longer hours. The aim of this report is to develop a more nuanced estimate of labour slack using EU Labour Force Survey data, which allows involuntary part-timers and inactive people with some labour market attachment to be identified and quantified. The authors calculate that there were around 50 million people in the broad category of labour slack in 2015 and that labour slack has been slower to fall in response to the recovery than unemployment. 

Read less

Formaten

 • Verslag

  Aantal bladzijden: 
  56
  Nummer: 
  EF1711
  ISBN: 
  978-92-897-1588-1
  Catalogusnummer: 
  TJ-02-461-EN-N
  DOI: 
  10.2806/610691
  Catalogue info

  Estimating labour market slack in the European Union

  Labour market slack is the shortfall between the volume of work desired by workers and the actual volume of work available. The most important indicator of labour slack is the unemployment rate, but an exclusive focus on this fails to take account of the four-fifths of the jobless population who are inactive rather than unemployed.

  Formaten

 • Executive summary

  Nummer: 
  EF17111
  Catalogue info

  Indicatoren van een slappe arbeidsmarkt in de Europese Unie

  Auteur(s): 
  Eurofound

  Slapte van de arbeidsmarkt is de kloof tussen de hoeveelheid werk die werknemers wensen en de daadwerkelijke hoeveelheid werk die beschikbaar is. De belangrijkste indicator van een slappe arbeidsmarkt is het werkloosheidscijfer, maar een eenzijdige focus op dit cijfer zorgt ervoor dat voorbij wordt gegaan aan vier vijfde van de bevolking zonder werk dat eerder inactief dan werkloos is. Velen in deze groep hebben nog banden met de arbeidsmarkt – ze willen graag werken, zoeken werk of zijn beschikbaar om te werken. Bovendien willen veel parttimers graag meer uren werken. Dit verslag beoogt de slapte van de arbeidsmarkt op genuanceerdere wijze in te schatten door gebruik te maken van gegevens uit de EU-arbeidskrachtenenquête, zodat onvrijwillige parttimers en inactieve personen die nog banden met de arbeidsmarkt hebben geïdentificeerd en gekwantificeerd kunnen worden. De auteurs komen tot de conclusie dat in 2015 ongeveer 50 miljoen personen zich in een slappe positie op de arbeidsmarkt bevonden en dat de slapte van de arbeidsmarkt zich langzamer herstelt dan de werkloosheid.

  Beschikbaar om te downloaden in 22 talen

  Downloaden
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen