Exploring self-employment in the European Union

Report
Bijgewerkt
5 juli 2021
Gepubliceerd
21 september 2017
pdf
Formaten
Executive summary in 22 languages
Downloaden

Samenvatting

In the rapidly changing world of work, the traditional dichotomy of employee and self-employed is insufficient to capture the wide diversity of self-employed workers in Europe today. This report identifies five categories of self-employed, reflecting the wide-ranging attitudes, income levels, andRead more

In the rapidly changing world of work, the traditional dichotomy of employee and self-employed is insufficient to capture the wide diversity of self-employed workers in Europe today. This report identifies five categories of self-employed, reflecting the wide-ranging attitudes, income levels, and health and well-being among this diverse group. Based on data from the sixth European Working Conditions Survey (EWCS) and the European Union Labour Force Survey (EU-LFS), the analysis reveals that the majority of self-employed workers enjoy high levels of job quality. However, there are concerns in relation to so-called ‘economically dependent workers’: while they are classed as self-employed, they lack both the autonomy that self-employment usually offers and the social protection granted by regular employment. Some policy approaches of Member States to this ‘in-between’ employment status are described in detail, which are of relevance for the discussions around the European Pillar of Social Rights.

Read less

Formaten

 • Verslag

  Aantal bladzijden: 
  74
  Nummer: 
  EF1718
  ISBN: 
  978-92-897-1598-0
  Catalogusnummer: 
  TJ-01-17-770-EN-N
  DOI: 
  10.2806/651917
  Catalogue info
 • Executive summary

  Nummer: 
  EF17181
  Catalogue info

  Zelfstandig ondernemerschap in de Europese Unie

  Auteur(s): 
  Eurofound

  In de snel veranderende arbeidswereld is de traditionele tweedeling tussen werknemers en zelfstandigen onvoldoende om de grote diversiteit van zelfstandigen in Europa vandaag de dag vast te leggen. Dit rapport noemt vijf categorieën van zelfstandigen, die de verschillende attitudes, inkomensniveaus, gezondheids- en welzijnsindicatoren van deze diverse groep weerspiegelen. Uit de analyse, die gebaseerd is op gegevens van de zesde Europese enquête naar de arbeidsomstandigheden (EWCS) en de arbeidskrachtenenquête van de Europese Unie (EU-LFS), blijkt dat de meeste zelfstandigen een hoge arbeidskwaliteit hebben. Er zijn echter problemen met zogenaamde economisch afhankelijke werknemers: zij worden weliswaar als zelfstandigen beschouwd, maar zij missen zowel de autonomie die zelfstandig ondernemerschap gewoonlijk biedt als de sociale bescherming die reguliere arbeid biedt. De beleidsaanpak van de EU28-lidstaten ten aanzien van deze "tussenstatus" wordt in detail beschreven, met implicaties voor de beleidsmakers, met name in verband met de recente presentatie van de Europese pijler van sociale rechten.

  Beschikbaar om te downloaden in 22 talen

  Downloaden
 • Working papers

  Related working papers

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2015

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2015, the sixth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen