In-work poverty in the EU

Report
Gepubliceerd
5 september 2017
pdf
Formaten
Executive summary in 22 languages
Downloaden

Samenvatting

The ‘working poor’ are a substantial group, the latest estimate putting 10% of European workers at risk of poverty, up from 8% in 2007. This report describes the development of in-work poverty in the EU since the crisis of 2008, picking up where an earlier Eurofound report on this subject, publisRead more

The ‘working poor’ are a substantial group, the latest estimate putting 10% of European workers at risk of poverty, up from 8% in 2007. This report describes the development of in-work poverty in the EU since the crisis of 2008, picking up where an earlier Eurofound report on this subject, published in 2010, ended and looks at what countries have done to combat the problem since. This endeavour is complicated by the policy focus on employment as a route out of poverty, underplaying the considerable financial, social and personal difficulties experienced by the working poor. The increase in non-standard forms of employment in many countries appears to have contributed to rising in-work poverty. The report argues the case for greater policy attention and action on the part of governments, employers and social partners, not only through direct measures associated with both the minimum and living wage, progressive taxation, in-work benefits and social assistance, but also and more importantly through indirect measures such as more flexible working arrangements, housing, upgrading of skills and childcare.

Read less

Formaten

 • Verslag

  Aantal bladzijden: 
  66
  Nummer: 
  EF1725
  ISBN: 
  978-92-897-1603-1
  Catalogusnummer: 
  TJ-01-17-772-EN-N
  DOI: 
  10.2806/125135
  Catalogue info

  In-work poverty in the EU

  The ‘working poor’ are a substantial group, the latest estimate putting 10% of European workers at risk of poverty, up from 8% in 2007. This report describes the development of in-work poverty in the EU since the crisis of 2008, picking up where an earlier Eurofound report on this subject, published in 2010, ended and looks at what countries have done to combat the problem since.

  Formaten

 • Executive summary

  Nummer: 
  EF17251
  Catalogue info

  Armoede onder werkenden in de EU

  Auteur(s): 
  Eurofound

  De ‘werkende armen’ vormen een grote groep: volgens de laatste schatting loopt 10 % van de Europese werknemers het risico op armoede, tegenover 8 % in 2007. In dit verslag wordt de ontwikkeling van de armoede onder werkenden in de EU sinds de crisis van 2008 beschreven. Daarbij wordt voortgebouwd op een eerder Eurofound-verslag over dit onderwerp, dat in 2010 werd gepubliceerd. Verder wordt gekeken naar wat landen sindsdien hebben gedaan om het probleem aan te pakken. Deze inspanningen worden bemoeilijkt door de beleidsaandacht voor werkgelegenheid als weg uit de armoede, waarbij onvoldoende rekening wordt gehouden met de aanzienlijke financiële, sociale en persoonlijke moeilijkheden die de werkende armen ondervinden. De toename van afwijkende werkvormen in de afgelopen jaren lijkt te hebben bijgedragen tot de stijging van de armoede onder werkenden. In het verslag wordt gepleit voor meer beleidsaandacht en actie van regeringen, werkgevers en sociale partners, niet alleen via directe maatregelen die verband houden met het minimum- en leefbaar loon, progressieve belastingen, inkomensondersteuning voor werkenden en sociale bijstand, maar ook - en dat is nog belangrijker - via indirecte maatregelen, zoals flexibelere arbeidstijdenregelingen, huisvesting, bijscholing en kinderopvang.

  Beschikbaar om te downloaden in 22 talen

  Downloaden
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen