Income inequalities and employment patterns in Europe before and after the Great Recession

Report
Gepubliceerd
13 maart 2017
pdf
Formaten
Executive summary in 22 languages
Downloaden

Samenvatting

This report addresses growing concerns about income inequalities in academic and policy debates by offering a comprehensive study of income inequalities during the years of the Great Recession starting in 2008–2009 (income data relating to 2004–2013). It has the twofold objective of adopting an ERead more

This report addresses growing concerns about income inequalities in academic and policy debates by offering a comprehensive study of income inequalities during the years of the Great Recession starting in 2008–2009 (income data relating to 2004–2013). It has the twofold objective of adopting an EU-wide perspective and providing an updated picture of inequalities across different sources of income and in most Member States. The results show that EU-wide income inequality declined notably prior to 2008, driven by a strong process of income convergence between European countries – but the Great Recession broke this trend and pushed inequalities upwards both for the EU as a whole and across most countries. While previous studies have pointed to widening wage differentials as the main driver behind the long-term trend towards growing household disposable income inequalities across many European countries, this report identifies unemployment and its associated decline in labour income as the main reason behind the inequality surges occurring in recent years. Real income levels have declined and the middle classes have been squeezed from the onset of the crisis across most European countries. The role played by the family pooling of income in reducing inequalities and the impact of European welfare policies in cushioning the effect of economic turbulences on the distribution of income are also explored. 

Read less

Formaten

 • Verslag

  Aantal bladzijden: 
  70
  Nummer: 
  EF1663
  ISBN: 
  978-92-897-1573-7
  Catalogusnummer: 
  TJ-02-17-166-EN-N
  DOI: 
  10.2806/370969
  Catalogue info

  Income inequalities and employment patterns in Europe before and after the Great Recession

  This report addresses growing concerns about income inequalities in academic and policy debates by offering a comprehensive study of income inequalities during the years of the Great Recession starting in 2008–2009 (income data relating to 2004–2013). It has the twofold objective of adopting an EU-wide perspective and providing an updated picture of inequalities across different sources of income and in most Member States.

  Formaten

 • Executive summary

  Nummer: 
  EF16631
  Catalogue info

  Inkomensongelijkheid en arbeidspatronen in Europa voor en na de Grote Recessie

  Auteur(s): 
  Eurofound

  In dit verslag wordt ingegaan op de toenemende bezorgdheid over inkomensongelijkheid in het academische en publieke debat aan de hand van een uitgebreid onderzoek naar inkomensongelijkheid voor en na de Grote Recessie, die in de periode 2008–2009 uitbrak (inkomensgegevens hebben betrekking op de periode 2004–2013).  De doelstelling van dit verslag is tweeledig: ten eerste wil het de kwestie vanuit een EU-breed perspectief benaderen en ten tweede wil het een actueler beeld schetsen van de ongelijkheid tussen verschillende bronnen van inkomsten in de meeste lidstaten. Uit de resultaten blijkt dat de EU-brede inkomensongelijkheid in de periode vóór 2008 aanzienlijk afnam als gevolg van een sterk proces van inkomensconvergentie tussen de Europese landen. De Grote Recessie heeft dit proces echter tot stilstand gebracht en heeft ervoor gezorgd dat de ongelijkheid in de EU als geheel en in de meeste landen is toegenomen. Waar in eerdere onderzoeken de toenemende loonverschillen werden gezien als de belangrijkste bepalende factor voor de langdurige toename van de ongelijkheid van het besteedbare gezinsinkomen in veel Europese landen, worden in dit verslag werkloosheid en de daarmee verbonden daling van het arbeidsinkomen beschouwd als de belangrijkste oorzaken voor de stijgingen van ongelijkheid in de afgelopen jaren. Sinds het begin van de crisis zijn in de meeste Europese landen de reële inkomensniveaus gedaald en is de middenklasse kleiner geworden. In het verslag wordt tevens aandacht besteed aan de rol die het bundelen van middelen in gezinnen heeft gespeeld bij het reduceren van ongelijkheid, alsmede aan de mate waarin het Europees sociaal beleid ertoe heeft bijgedragen de gevolgen van economische turbulentie voor de inkomensverdeling op te vangen.

  Beschikbaar om te downloaden in 22 talen

  Downloaden
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen