Involvement of the social partners in the European Semester: 2016 update

Report
Gepubliceerd
24 februari 2017
pdf
Formaten
Executive summary in 22 languages
Downloaden

Samenvatting

This report provides an update on the role of national social partners in the European Semester process over the period 2015–2016, describing the main developments and changes compared with a previous Eurofound study on their involvement during the period 2011–2014. It examines the social partnerRead more

This report provides an update on the role of national social partners in the European Semester process over the period 2015–2016, describing the main developments and changes compared with a previous Eurofound study on their involvement during the period 2011–2014. It examines the social partners’ involvement in the elaboration of the National Reform Programmes and to what extent they are heard and their views taken into account with regard to social and labour policies. Overall, the involvement of social partners in most Member States is carried out in a relatively smooth way. Some progress can be identified in terms of both the number of Member States in which improvement has taken place and the procedures applied for involving the social partners. However, significant differences remain in the practices, quality and effectiveness of social partner involvement in the European Semester process. 

Read less

Formaten

 • Verslag

  Aantal bladzijden: 
  40
  Nummer: 
  EF1665
  ISBN: 
  978-92-897-1575-1
  Catalogusnummer: 
  TJ-02-17-224-EN-N
  DOI: 
  10.2806/104524
  Catalogue info

  Involvement of the social partners in the European Semester: 2016 update

  This report provides an update on the role of national social partners in the European Semester process over the period 2015–2016, describing the main developments and changes compared with a previous Eurofound study on their involvement during the period 2011–2014.

  Formaten

 • Executive summary

  Nummer: 
  EF16651
  Catalogue info

  Betrokkenheid van de sociale partners bij het Europees semester: update 2016

  Auteur(s): 
  Eurofound

  Dit verslag is een update betreffende de rol van nationale sociale partners in het proces van het Europees semester in de periode 2015-2016. Hierin worden de belangrijkste ontwikkelingen en veranderingen beschreven, in vergelijking met een voorgaand Eurofound-onderzoek naar de betrokkenheid in de periode 2011-2014. De betrokkenheid van sociale partners bij de opstelling van de nationale hervormingsprogramma's komt aan de orde, en de mate waarin ze worden gehoord en hun standpunten in aanmerking worden genomen met betrekking tot sociaal en arbeidsmarktbeleid. Meestal komt in de meeste lidstaten de betrokkenheid van de sociale partners zonder veel problemen tot stand. Er kan enige vooruitgang worden vastgesteld in zowel het aantal lidstaten waarin verbetering heeft plaatsgevonden als de gehanteerde procedures ter bevordering van de betrokkenheid van sociale partners. Er blijven echter aanzienlijke verschillen bestaan in praktijken, kwaliteit en effectiviteit van de betrokkenheid van sociale partners in het proces van het Europees semester.

  Beschikbaar om te downloaden in 22 talen

  Downloaden

Part of the series

 • National social partners and policymaking

  This series reports on and updates latest information on the involvement of national social partners in policymaking. The series analyses the involvement of national social partners in the implementation of policy reforms within the framework of social dialogue practices, including their involvement in elaborating the National Reform Programmes (NRPs).

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen