Social mobility in the EU

Report
Gepubliceerd
19 april 2017
pdf
Formaten
Executive summary in 22 languages
Downloaden

Samenvatting

EU citizens are increasingly concerned that today’s young people will have fewer opportunities for upward social mobility than their parents’ generation. This report maps patterns of intergenerational social mobility in the EU countries. It first looks at absolute social mobility – how societies Read more

EU citizens are increasingly concerned that today’s young people will have fewer opportunities for upward social mobility than their parents’ generation. This report maps patterns of intergenerational social mobility in the EU countries. It first looks at absolute social mobility – how societies have changed in terms of structural and occupational change and societal progress. Then it turns to relative social mobility (‘social fluidity’) – the opportunities for individuals to move between occupational classes. The story of recent social mobility is explored using data from the European Social Survey (ESS) and findings from Eurofound’s Network of European correspondents across the EU Member States. The report also analyses the current policy discourse, examining to what extent social mobility has been visible on the policy agenda in different Member States and how it has been framed and discussed. It goes on to look at barriers to equal opportunities and policies to promote it. Finally, it focuses on developments in the last decade that could foster social mobility in childhood and early education, school and tertiary education, and the labour market. 

Social mobility in the EU: Annexes 1 to 4

Read less

Formaten

 • Verslag

  Aantal bladzijden: 
  90
  Nummer: 
  EF1664
  ISBN: 
  978-92-897-1577-5
  Catalogusnummer: 
  TJ-01-17-286-EN-N
  DOI: 
  10.2806/420671
  Catalogue info

  Social mobility in the EU

  EU citizens are increasingly concerned that today’s young people will have fewer opportunities for upward social mobility than their parents’ generation. This report maps patterns of intergenerational social mobility in the EU countries. It first looks at absolute social mobility – how societies have changed in terms of structural and occupational change and societal progress. Then it turns to relative social mobility (‘social fluidity’) – the opportunities for individuals to move between occupational classes. The story of recent social mobility is explored using data from the European Social Survey (ESS) and findings from Eurofound’s Network of European correspondents across the EU Member States.

  Formaten

 • Executive summary

  Nummer: 
  EF16641
  Catalogue info

  Sociale mobiliteit in de EU

  Auteur(s): 
  Eurofound

  EU-burgers maken zich er in toenemende mate zorgen over dat de jongeren van vandaag minder mogelijkheden hebben voor opwaartse sociale mobiliteit dan de generatie van hun ouders. In dit verslag worden patronen van intergenerationele sociale mobiliteit in de EU-landen in kaart gebracht. Het verslag bekijkt eerst de absolute sociale mobiliteit (hoe samenlevingen zijn veranderd in de zin van structurele veranderingen en veranderingen in beroepen, en maatschappelijke vooruitgang). Vervolgens richt het zich op de relatieve sociale mobiliteit oftewel 'sociale fluïditeit' (de mogelijkheden die individuen hebben om zich tussen beroepsklassen te bewegen). Het verhaal van de recente sociale mobiliteit wordt verkend aan de hand van gegevens uit de European Social Survey (ESS) en bevindingen van het netwerk van Europese correspondenten van Eurofound in de verschillende EU-lidstaten. In het verslag wordt tevens de huidige beleidsdiscussie geanalyseerd en wordt onderzocht in welke mate sociale mobiliteit is voorgekomen op beleidsagenda's in verschillende lidstaten, en op welke manier het is geframed en besproken. Er wordt vervolgens gekeken naar belemmeringen voor gelijke kansen en beleid ter bevordering ervan. Ten slotte wordt de aandacht gericht op ontwikkelingen van de laatste tien jaar die sociale mobiliteit zouden kunnen bevorderen in de kindertijd en voor- en vroegschoolse educatie, op school en in het tertiair onderwijs, en op de arbeidsmarkt.

  Beschikbaar om te downloaden in 22 talen

  Downloaden
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen