Working conditions of workers of different ages

Report
Gepubliceerd
21 december 2017
pdf
Formaten
Executive summary in 22 languages
Downloaden

Samenvatting

Demographic change is changing the face of working life across the EU. The increased demand on a shrinking pool of workers to provide for the social needs of an ageing population is leading to increases in the employment rate of older workers and a lengthening of working life. Policy reforms haveRead more

Demographic change is changing the face of working life across the EU. The increased demand on a shrinking pool of workers to provide for the social needs of an ageing population is leading to increases in the employment rate of older workers and a lengthening of working life. Policy reforms have – on the whole – focused on raising the statutory retirement age and providing financial incentives for older workers to remain in work beyond retirement age. However, a range of other factors also influence workers’ decision to continue working into old age – including health and well-being, work–life balance, career prospects and job security, and working conditions such as autonomy, hours of work and psychosocial aspects of the workplace. This report analyses these factors in depth for the 28 EU Member States, using data from the latest European Working Conditions Survey (EWCS 2015) and in the context of Eurofound’s concept of ‘sustainable work over the life course’. 

Read less

Formaten

 • Verslag

  Aantal bladzijden: 
  80
  Nummer: 
  EF1747
  ISBN: 
  978-92-897-1618-5
  Catalogusnummer: 
  TJ-06-17-295-EN-N
  DOI: 
  10.2806/879475
  Catalogue info

  Working conditions of workers of different ages

  Demographic change is increasing the number of older workers in employment in Europe. In order for all of them to work beyond 55 or even after the pension age, it is necessary to identify what are the factors preventing or helping workers to have a sustainable work.

  Formaten

 • Executive summary

  Nummer: 
  EF17471
  Catalogue info

  Arbeidsomstandigheden van werknemers van verschillende leeftijden

  Auteur(s): 
  Eurofound

  In de hele EU verandert het arbeidsleven onder invloed van demografische ontwikkelingen. Doordat een kleiner wordend werknemersbestand moet voorzien in de toenemende sociale behoeften van een vergrijzende bevolking, neemt de arbeidsparticipatie van oudere werknemers toe en wordt het arbeidsleven langer. Beleidshervormingen zijn over het algemeen gericht geweest op het verhogen van de wettelijke pensioengerechtigde leeftijd en het geven van financiële prikkels aan oudere werknemers om na de pensioenleeftijd te blijven werken. De beslissing van werknemers om op hogere leeftijd te blijven werken wordt echter ook beïnvloed door een reeks andere factoren: gezondheid en welzijn, de balans tussen werk en privéleven, carrièrevooruitzichten en baanzekerheid, en arbeidsomstandigheden zoals autonomie, aantal werkuren en psychosociale aspecten van de werkplek. In dit verslag worden deze factoren voor de 28 EU-lidstaten diepgaand geanalyseerd aan de hand van gegevens uit de meest recente Europese enquête naar de arbeidsomstandigheden (EWCS 2015) en in de context van het concept van ‘duurzaam werk gedurende de hele levensloop’ van Eurofound.

  Beschikbaar om te downloaden in 22 talen

  Downloaden

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2015

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2015, the sixth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen