Working time patterns for sustainable work

Report
Gepubliceerd
18 september 2017
Formaten
Executive summary in 22 languages

PDF

Samenvatting

Working time is a recurrent topic of study because the nature of work, its content, the conditions under which it is performed and the labour market itself keep changing. This report provides an overview of the recent evolution of working time duration and organisation in the EU and highlights the most important trends and differences between Member States. Through an in-depth analysis of data from the sixth European Working Conditions Survey carried out in 2015, it examines – from a gender and life course perspective – the links between working time patterns, work–life balance and working time preferences, on the one hand, and workers’ health and well-being on the other. Finally, the report explores the extent to which prevailing working conditions and working time patterns in EU Member States are sustainable in the long term. 

Working time patterns for sustainable work - Statistical annex

 • Full report

  Number of Pages: 
  86
  Reference No: 
  EF1720
  ISBN: 
  978-92-897-1600-0
  Catalogue: 
  TJ-01-17-771-EN-N
  DOI: 
  10.2806/736407
  Catalogue info

  Working time patterns for sustainable work

  Working time is a recurrent topic of study because the nature of work, its content, the conditions under which it is performed and the labour market itself keep changing. This report provides an overview of the recent evolution of working time duration and organisation in the EU and highlights the most important trends and differences between Member States.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF17201
  Catalogue info

  Arbeidstijdpatronen voor duurzaam werk

  Authors: 
  Eurofound

  Aangezien de aard en de inhoud van arbeid, de omstandigheden waaronder arbeid wordt verricht en de arbeidsmarkt zelf voortdurend veranderen, wordt regelmatig onderzoek gedaan naar arbeidstijd. In dit verslag wordt een overzicht gegeven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de duur en de organisatie van de arbeidstijd in de EU en wordt gewezen op de belangrijkste trends en verschillen tussen de lidstaten. Op basis van een diepgaande analyse van gegevens uit de zesde Europese enquête naar de arbeidsomstandigheden, die in 2015 is uitgevoerd, wordt vanuit een gender- en levensloopperspectief onderzocht welke verbanden er bestaan tussen arbeidstijdpatronen, het evenwicht tussen werk en privéleven en voorkeuren op het gebied van arbeidstijden enerzijds en de gezondheid en het welzijn van werknemers anderzijds. Ten slotte wordt in het verslag onderzocht hoe duurzaam de huidige arbeidsomstandigheden en arbeidstijdpatronen in de lidstaten van de EU op de lange termijn zijn.

  Available in 22 languages for download

  PDF

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2015

  ​Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the 2015 EWCS. The survey was first carried out in 1991.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen