Employment and labour markets

Concept and practice of a living wage

Report
Bijgewerkt
3 december 2018
Gepubliceerd
30 november 2018
pdf
Formaten
Executive summary in 22 languages
Downloaden

Samenvatting

A living wage has been defined as a measure of income that allows an employee a basic but socially acceptable standard of living. In recent decades, living wage initiatives have emerged in a small number of mainly English-speaking countries, including the UK and Ireland. These initiatives have deRead more

A living wage has been defined as a measure of income that allows an employee a basic but socially acceptable standard of living. In recent decades, living wage initiatives have emerged in a small number of mainly English-speaking countries, including the UK and Ireland. These initiatives have developed in response to the inadequacy of income for many working households reliant on existing statutory minimum wage rates. They set out a methodology for calculating a wage that would allow wage earners and their dependents to live with dignity, in line with the fair wage provisions set out in the European Pillar of Social Rights adopted in 2017. This report aims to provide policymakers with a practical guide to the living wage concept. 

Read less

Formaten

 • Verslag

  Aantal bladzijden: 
  72
  Nummer: 
  EF18064
  ISBN: 
  978-92-897-1784-7
  Catalogusnummer: 
  TJ-05-18-073-EN-N
  DOI: 
  10.2806/980038
  Catalogue info

  Concept and practice of a living wage

  A living wage has been defined as a measure of income that allows an employee a basic but socially acceptable standard of living. In recent decades, living wage initiatives have emerged in a small number of mainly English-speaking countries, including the UK and Ireland. These initiatives have developed in response to the inadequacy of income for many working households reliant on existing statutory minimum wage rates.

  Formaten

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Nummer: 
  EF180641
  Catalogue info

  Concept en praktijk van een leefbaar loon

  Auteur(s): 
  Eurofound

  Een leefbaar loon is gedefinieerd als ‘een inkomen dat een werknemer een elementaire maar sociaal aanvaardbare levensstandaard biedt’. In de afgelopen decennia hebben in een klein aantal voornamelijk Engelstalige landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk en Ierland, initiatieven op het gebied van leefbaar loon het daglicht gezien. Deze initiatieven zijn er gekomen omdat veel werkende huishoudens die afhankelijk zijn van het bestaande wettelijk minimumloon hier niet mee rondkomen. Er is een methodologie mee ontwikkeld voor de berekening van een loon dat loontrekkenden en hun gezinsleden in staat stelt om waardig te leven, in overeenstemming met de bepalingen inzake een eerlijk loon die zijn vastgesteld in het kader van de in 2017 goedgekeurde Europese Pijler van de sociale rechten. Dit rapport is bedoeld om beleidsmakers een praktische leidraad te bieden voor het concept ‘leefbaar loon’.

  Beschikbaar om te downloaden in 22 talen

  Downloaden
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen