Industrial relations and social dialogue

Involvement of the national social partners in the European Semester 2017: Social dialogue practices

Report
Bijgewerkt
1 mei 2018
Gepubliceerd
6 maart 2018
pdf
Formaten
Executive summary in 22 languages
Downloaden

Samenvatting

The latest European Semester cycle, covering the period 2016–2017, has highlighted a range of issues regarding the quality of involvement by the social partners in the elaboration of the 2017 National Reform Programme (NRP), as well as in the implementation of the country-specific recommendationsRead more

The latest European Semester cycle, covering the period 2016–2017, has highlighted a range of issues regarding the quality of involvement by the social partners in the elaboration of the 2017 National Reform Programme (NRP), as well as in the implementation of the country-specific recommendations (CSRs). This report looks at the different social dialogue practices across Member States and at the role played by the national authorities in enabling the involvement of employer organisations and trade unions in policy reforms. While some improvements have been reported, the challenges and limitations faced – such as insufficient time allocated to consultation and lack of visibility – need to be addressed in order to enhance the effective participation of social partners in the European Semester. 

A new version of this report was published on 1 May 2018.

Read less

Formaten

 • Verslag

  Aantal bladzijden: 
  52
  Nummer: 
  EF18028
  ISBN: 
  978-92-897-1662-8
  Catalogusnummer: 
  TJ-04-18-340-EN-N
  DOI: 
  10.2806/17656
  Catalogue info

  Involvement of the national social partners in the European Semester 2017: Social dialogue practices

  The latest European Semester cycle, covering the period 2016–2017, has highlighted a range of issues regarding the quality of involvement by the social partners in the elaboration of the 2017 National Reform Programme (NRP), as well as in the implementation of the country-specific recommendations (CSRs). This report looks at the different social dialogue practices across Member States and at the role played by the national authorities in enabling the involvement of employer organisations and trade unions in policy reforms.

  Formaten

 • Executive summary

  Nummer: 
  EF180281
  Catalogue info

  Betrokkenheid van de nationale sociale partners bij het Europees Semester 2017: praktijken voor sociale dialoog

  In de meest recente cyclus van het Europees Semester, voor de periode 2016–2017, is een aantal kwesties aan de orde gesteld met betrekking tot de kwaliteit van de betrokkenheid van de sociale partners bij de invulling van het nationale hervormingsprogramma (NHP) van 2017 en bij de uitvoering van de landspecifieke aanbevelingen. In dit verslag wordt gekeken naar de verschillende praktijken op het gebied van de sociale dialoog in de lidstaten en naar de rol van de nationale instanties bij het stimuleren van de betrokkenheid van werkgeversorganisaties en vakbonden bij beleidshervormingen. Hoewel er verbeteringen zijn gemeld, moet werk worden gemaakt van de uitdagingen en beperkingen waarvan sprake is – zoals onvoldoende tijd voor raadpleging en een gebrek aan zichtbaarheid – om de deelname van de sociale partners aan het Europees Semester doeltreffender te maken.

  Beschikbaar om te downloaden in 22 talen

  Downloaden

Part of the series

 • National social partners and policymaking

  This series reports on and updates latest information on the involvement of national social partners in policymaking. The series analyses the involvement of national social partners in the implementation of policy reforms within the framework of social dialogue practices, including their involvement in elaborating the National Reform Programmes (NRPs).

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen