Industrial relations and social dialogue

Mapping varieties of industrial relations: Eurofound’s analytical framework applied

Report
Gepubliceerd
29 januari 2018
pdf
Formaten
Executive summary in 22 languages
Downloaden

Samenvatting

Eurofound’s 2016 report Mapping key dimensions of industrial relations identified four key dimensions of industrial relations: industrial democracy, industrial competitiveness, social justice, and quality of work and employment. This report builds upon that earlier study, developing a daRead more

Eurofound’s 2016 report Mapping key dimensions of industrial relations identified four key dimensions of industrial relations: industrial democracy, industrial competitiveness, social justice, and quality of work and employment. This report builds upon that earlier study, developing a dashboard of 45 indicators to assess how and to what extent the conceptual framework of these key dimensions can be applied at national level. The indicators were tested across the Member States by Eurofound’s Network of European Correspondents and show reasonable accuracy when used to map the predominant features and trends of the national industrial relations systems. The study confirms that a dashboard of indicators that can accurately measure and summarise the complex reality of industrial relations across the EU is a valuable tool for comparative research and a useful instrument for supporting policymakers, social partners and stakeholders. The report sets out a range of options for further developing this conceptual approach. 

Read less

Formaten

 • Verslag

  Aantal bladzijden: 
  60
  Nummer: 
  EF1755
  ISBN: 
  978-92-897-1625-3
  Catalogusnummer: 
  TJ-02-18-022-EN-N
  DOI: 
  10.2806/366245
  Catalogue info

  Mapping varieties of industrial relations: Eurofound’s analytical framework applied

  Eurofound’s 2016 report Mapping key dimensions of industrial relations identified four key dimensions of industrial relations: industrial democracy, industrial competitiveness, social justice, and quality of work and employment. This report builds upon that earlier study, developing a dashboard of 45 indicators to assess how and to what extent the conceptual framework of these key dimensions can be applied at national level.

  Formaten

 • Executive summary

  Nummer: 
  EF17551
  Catalogue info

  De verscheidenheid aan arbeidsverhoudingen in kaart gebracht: toepassing van het analytische kader van Eurofound

  Auteur(s): 
  Eurofound

  In het verslag van Eurofound over het in kaart brengen van essentiële aspecten van arbeidsverhoudingen, Mapping key dimensions of industrial relations (2016), worden vier essentiële aspecten van arbeidsverhoudingen vastgesteld: industriële democratie, industrieel concurrentievermogen, sociale rechtvaardigheid, en kwaliteit van arbeid en werkgelegenheid. In dit verslag, dat aansluit op een eerdere studie, wordt een dashboard van 45 indicatoren ontwikkeld om te beoordelen op welke wijze en in hoeverre het conceptuele kader van deze essentiële aspecten op nationaal niveau kan worden toegepast. De indicatoren zijn in alle lidstaten getest door het netwerk van Europese correspondenten van Eurofound en blijken met een redelijke mate van nauwkeurigheid bruikbaar voor het in kaart brengen van de meest in het oog springende kenmerken en trends van de nationale stelsels van arbeidsverhoudingen. In de studie wordt bevestigd dat een dashboard van indicatoren waarmee de complexe realiteit van arbeidsverhoudingen binnen de EU nauwkeurig kan worden gemeten en samengevat, een waardevol hulpmiddel voor vergelijkend onderzoek en een nuttig instrument voor beleidsmakers, sociale partners en belanghebbenden is. In het verslag wordt een aantal opties voor de verdere ontwikkeling van deze conceptuele aanpak beschreven.

  Beschikbaar om te downloaden in 22 talen

  Downloaden
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen