Monitoring EU convergence

Upward convergence in the EU: Concepts, measurements and indicators

Report
Bijgewerkt
17 december 2018
Gepubliceerd
17 december 2018
Formaten
Executive summary in 22 languages

PDF

Samenvatting

In the wake of an economic crisis that had a very uneven impact on social outcomes across EU Member States, EU leaders and policymakers have come to acknowledge that to make social Europe a reality, social convergence must be given an equal footing to economic convergence in policymaking. In this context, and with rising concern over disparities in the social progress of Member States, Eurofound has established a research strand to provide the evidence on whether and where socioeconomic trends are converging or diverging across countries. This report establishes a conceptual framework to support Eurofound’s research on convergence. It develops a methodological strategy to examine convergence and applies it to investigate patterns across the EU in 37 indicators. These encompass four areas of the social domain: employment, working conditions, living conditions and socioeconomic factors. It finds that since the crisis, there has been upward convergence in 23 of the indicators.

 

 • Full report

  Number of Pages: 
  74
  Reference No: 
  ef18003
  ISBN: 
  978-92-897-1798-4
  Catalogue: 
  TJ-03-18-486-EN-N
  DOI: 
  10.2806/68012
  Catalogue info

  Upward convergence in the EU: Concepts, measurements and indicators

  In the wake of an economic crisis that had a very uneven impact on social outcomes across EU Member States, EU leaders and policymakers have come to acknowledge that to make social Europe a reality, social convergence must be given an equal footing to economic convergence in policymaking. In this context, and with rising concern over disparities in the social progress of Member States, Eurofound has established a research strand to provide the evidence on whether and where socioeconomic trends are converging or diverging across countries.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  ef180031
  Catalogue info

  Opwaartse convergentie in de EU: concepten, metingen en indicatoren

  Authors: 
  Eurofound

  In de nasleep van de economische crisis zijn de leiders en beleidsmakers van de EU gaan inzien dat, als men een sociaal Europa wil verwezenlijken, sociale convergentie en economische convergentie in de beleidsvorming op gelijke voet moeten staan. Daarom heeft Eurofound een onderzoek opgezet om aan te tonen of en waar de sociaaleconomische trends in de verschillende landen zich naar elkaar toe bewegen (convergeren) dan wel uiteenlopen (divergeren). In dit rapport wordt een conceptueel kader vastgesteld dat het onderzoek van Eurofound naar convergentie ondersteunt. Er is een methodologische strategie ontwikkeld om onderzoek te doen naar convergentie en deze wordt toegepast om in de hele EU patronen te bestuderen voor 37 indicatoren. Deze omvatten vier maatschappelijke gebieden: werkgelegenheid, arbeidsomstandigheden, levensomstandigheden en sociaaleconomische factoren.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen