Anticipating and managing the impact of change

European Jobs Monitor 2019: Shifts in the employment structure at regional level

Report
Gepubliceerd
7 oktober 2019
pdf
Formaten
Executive summary in 22 languages
Downloaden

Samenvatting

Accumulating evidence indicates that large metropolitan centres are faring much better than other regions within the Member States of the EU. Such interregional inequality contributes to disenchantment with existing political systems, which in turn can weaken the social bonds that ground democratRead more

Accumulating evidence indicates that large metropolitan centres are faring much better than other regions within the Member States of the EU. Such interregional inequality contributes to disenchantment with existing political systems, which in turn can weaken the social bonds that ground democratic systems. This is the context for the 2019 edition of the European Jobs Monitor, which analyses shifts in the employment structure – meaning change in the distribution of employment across occupations and sectors – of the EU regions. The analysis covers 130 regions of 9 Member States, which together account for nearly 4 out of 5 EU workers. The study finds that, while Member States are becoming more similar in their employment structures, regions within the same country are becoming more disparate. It also finds that cities have a disproportionately high share of well-paid, high-skilled services employment alongside growth in low-paid employment. The findings support continued EU regional policy assistance of regions in danger of being left behind. 

Read less

Formaten

 • Verslag

  Aantal bladzijden: 
  100
  Nummer: 
  EF19036
  ISBN: 
  978-92-897-2016-8
  Catalogusnummer: 
  TJ-AN-19-101-EN-N
  DOI: 
  10.2806/997207
  Catalogue info

  European Jobs Monitor 2019: Shifts in the employment structure at regional level

  Accumulating evidence indicates that large metropolitan centres are faring much better than other regions within the Member States of the EU. Such interregional inequality contributes to disenchantment with existing political systems, which in turn can weaken the social bonds that ground democratic systems. This is the context for the 2019 edition of the European Jobs Monitor, which analyses shifts in the employment structure – meaning change in the distribution of employment across occupations and sectors – of the EU regions.

  Formaten

  Deze publicatie citeren: 

  Eurofound and European Commission Joint Research Centre (2019), European Jobs Monitor 2019: Shifts in the employment structure at regional level, European Jobs Monitor series, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Nummer: 
  EF190361
  Catalogue info

  Europese banenmonitor 2019: verschuivingen in de werkgelegenheidsstructuur op regionaal niveau

  Auteur(s): 
  Eurofound

  Er zijn steeds meer aanwijzingen dat grootstedelijke gebieden het veel beter doen dan andere regio’s in de lidstaten van de EU. Deze interregionale ongelijkheid draagt bij aan de teleurstelling over bestaande politieke systemen, waardoor de sociale banden die aan de democratische stelsels ten grondslag liggen, kunnen verzwakken. Dit is de context van de Europese banenmonitor van 2019, die een analyse bevat van de verschuivingen in de werkgelegenheidsstructuur — dat wil zeggen verandering in de verdeling van de werkgelegenheid tussen beroepen en sectoren — van de regio’s van de EU. De analyse bestrijkt 130 regio’s van negen lidstaten, die samen goed zijn voor bijna vier van de vijf werknemers in de EU. In de studie wordt vastgesteld dat, hoewel de lidstaten in hun werkgelegenheidsstructuren steeds meer op elkaar gaan lijken, de regio’s binnen hetzelfde land meer verschillen gaan vertonen. Ook wordt vastgesteld dat de steden een onevenredig hoog aandeel goedbetaalde, hooggekwalificeerde banen hebben, terwijl tegelijkertijd het aantal laagbetaalde banen toeneemt. De bevindingen ondersteunen de voortgezette ondersteuning van het regionale beleid van de EU in regio’s die achterop dreigen te raken.

  Beschikbaar om te downloaden in 22 talen

  Downloaden
 • Data

Part of the series

 • European Jobs Monitor

  This series brings together publications and other outputs of the European Jobs Monitor (EJM), which tracks structural change in European labour markets. The EJM analyses shifts in the employment structure in the EU in terms of occupation and sector and gives a qualitative assessment of these shifts using various proxies of job quality – wages, skill-levels, etc.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen