Public services

Inequalities in the access of young people to information and support services

Report
Gepubliceerd
03 juli 2019
Formaten
Executive summary in 22 languages

PDF

Samenvatting

In recent years, concerns have been expressed at EU and national level that the combined stresses arising from school, parental expectations and societal pressures can make the transition to adulthood difficult for young people – with the risk of a long-lasting negative impact. One way of easing the transition is to provide appropriate information and support services during these critical life-changing years. However, it appears that not all young people have access to such services. This report describes the characteristics of the young people who face most difficulties in accessing social and health services, the types of services most relevant to them and the main challenges they face in accessing information and support services. It also looks at what service providers can do to ensure they reach young people in need of their support and presents innovative examples of how to tackle inequalities in access to services. 

 • Full report

  Number of Pages: 
  68
  Reference No: 
  EF19041
  ISBN: 
  978-92-897-1854-7
  Catalogue: 
  TJ-02-19-245-EN-N
  DOI: 
  10.2806/343095
  Catalogue info

  Inequalities in the access of young people to information and support services

  In recent years, concerns have been expressed at EU and national level that the combined stresses arising from school, parental expectations and societal pressures can make the transition to adulthood difficult for young people – with the risk of a long-lasting negative impact. One way of easing the transition is to provide appropriate information and support services during these critical life-changing years. However, it appears that not all young people have access to such services.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF190411
  Catalogue info

  Ongelijkheden bij de toegang van jongeren tot informatie en ondersteunende diensten

  Authors: 
  Eurofound

  In de afgelopen jaren is op EU- en nationaal niveau bezorgdheid geuit over het feit dat de combinatie van schoolstress, verwachtingen van ouders en maatschappelijke druk de overgang naar volwassenheid voor jongeren kan bemoeilijken en nog lang daarna negatief kan doorwerken. Een van de manieren om die overgang te vergemakkelijken is het aanbieden van juiste informatie en ondersteunende diensten tijdens deze cruciale levensjaren. Niet alle jongeren blijken echter toegang tot dergelijke diensten te hebben. Dit verslag beschrijft de kenmerken van de jongeren die de meeste problemen ondervinden bij de toegang tot sociale en gezondheidsdiensten, de soorten diensten die voor hen het meest relevant zijn en de belangrijkste moeilijkheden waarmee zij worden geconfronteerd bij de toegang tot informatie en ondersteunende diensten. Ook wordt gekeken naar wat dienstverleners kunnen doen om ervoor te zorgen dat zij jongeren bereiken die hun steun nodig hebben. Er worden innovatieve voorbeelden gegeven van manieren om ongelijkheden bij de toegang tot diensten aan te pakken.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen