Quality of life

Life and society in the EU candidate countries

Report
Gepubliceerd
28 juni 2019
Formaten
Executive summary in 22 languages

PDF

Samenvatting

This report presents an overview of living conditions in the five current EU candidate countries – Albania, Montenegro, North Macedonia, Serbia and Turkey. It is based on the results of the 2016 European Quality of Life Survey (EQLS) and covers three broad areas: quality of life, quality of public services and quality of society. The report consists of an introductory overview chapter and five country profiles. The survey results are relevant both from a national perspective and in the context of the areas addressed in the EU enlargement process. They are also instructive in the broader context of the Sustainable Development Goals, which countries sometimes struggle to assess due to a lack of comprehensive monitoring measures. The EQLS results show that some aspects of quality of life are similar across the candidate countries. On a number of indicators, they score lower than the EU28 average, but the quality of certain public services is ranked relatively high in these countries.

 • Full report

  Number of Pages: 
  72
  Reference No: 
  EF18032
  ISBN: 
  978-92-897-1877-6
  Catalogue: 
  TJ-02-19-310-EN-N
  DOI: 
  10.2806/663872
  Catalogue info

  Life and society in the EU candidate countries

  This report presents an overview of living conditions in the five current EU candidate countries – Albania, Montenegro, North Macedonia, Serbia and Turkey. It is based on the results of the 2016 European Quality of Life Survey (EQLS) and covers three broad areas: quality of life, quality of public services and quality of society. The report consists of an introductory overview chapter and five country profiles. The survey results are relevant both from a national perspective and in the context of the areas addressed in the EU enlargement process.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF180321
  Catalogue info

  Het bestaan en de samenleving in de EU-kandidaatlanden

  Authors: 
  Eurofound

  Dit verslag geeft een overzicht van de levensomstandigheden in de vijf huidige kandidaat-lidstaten van de EU – Albanië, Montenegro, Noord-Macedonië, Servië en Turkije. Het is gebaseerd op de resultaten van de Europese enquête over de kwaliteit van het bestaan (EQLS) van 2016 en bestrijkt drie grote gebieden: de kwaliteit van het bestaan, de kwaliteit van de openbare diensten en de kwaliteit van de samenleving. Het verslag bestaat uit een inleidend hoofdstuk en vijf landenprofielen.

  De enquêteresultaten zijn relevant, zowel vanuit een nationaal perspectief als in de context van de gebieden waarop het uitbreidingsproces van de EU betrekking heeft. Ze zijn ook leerzaam in de bredere context van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling, die landen soms moeilijk kunnen beoordelen bij gebrek aan alomvattende controlemaatregelen. Uit de EQLS-resultaten blijkt dat sommige aspecten van de levenskwaliteit in de kandidaat-lidstaten vergelijkbaar zijn. Op een aantal indicatoren scoren ze lager dan het gemiddelde van de EU28, maar de kwaliteit van bepaalde openbare diensten is in deze landen relatief hoog.

  Available in 22 languages for download

  PDF

Part of the series

 • European Quality of Life Survey 2016

  Carried out every four years, this unique, pan-European European Quality of Life Survey (EQLS) examines both the objective circumstances of European citizens' lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. This series consists of outputs from the 2016 edition of the EQLS.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen