Living conditions and quality of life

Quality of health and care services in the EU

Report
Gepubliceerd
11 juli 2019
pdf
Formaten
Executive summary in 22 languages
Downloaden

Samenvatting

Public services are essential for achieving high levels of social protection, social cohesion and social inclusion. However, to be effective in this regard, services must be of good quality and they must be equally accessible to the broadest possible range of  citizens. Care services in particulaRead more

Public services are essential for achieving high levels of social protection, social cohesion and social inclusion. However, to be effective in this regard, services must be of good quality and they must be equally accessible to the broadest possible range of  citizens. Care services in particular represent a key component of social protection for EU citizens, improving quality of life and access to education and employment. This report reveals citizens’ perceptions of quality in healthcare, long-term care and childcare, and compares them between countries, groups in society and the receivers of care and indirect service users.

Read less

Formaten

 • Verslag

  Aantal bladzijden: 
  76
  Nummer: 
  EF18034
  ISBN: 
  978-92-897-1886-8
  Catalogusnummer: 
  TJ-04-19-471-EN-N
  DOI: 
  10.2806/5643
  Catalogue info

  Quality of health and care services in the EU

  Public services are essential for achieving high levels of social protection, social cohesion and social inclusion. However, to be effective in this regard, services must be of good quality and they must be equally accessible to the broadest possible range of  citizens.

  Formaten

 • Executive summary

  Nummer: 
  EF180341
  Catalogue info

  Kwaliteit van de gezondheidszorg in de EU

  Auteur(s): 
  Eurofound

  Openbare diensten zijn essentieel voor het bereiken van een hoog niveau van sociale bescherming, sociale cohesie en sociale inclusie. Om in dit opzicht doeltreffend te zijn, moeten de diensten echter van goede kwaliteit zijn en moeten zij ook toegankelijk zijn voor een zo groot mogelijk aantal burgers. Zorg is met name een essentiële voorwaarde voor de sociale bescherming van de burgers van de EU, de verbetering van de kwaliteit van het bestaan en de toegang tot onderwijs en werkgelegenheid. In dit rapport worden de opvattingen van burgers over de kwaliteit van de gezondheidszorg, de langdurige zorg en de kinderopvang aan het licht gebracht en worden ze vergeleken tussen landen, groepen in de samenleving en de ontvangers van de zorg en de gebruikers van indirecte diensten.

  Beschikbaar om te downloaden in 22 talen

  Downloaden

Part of the series

 • European Quality of Life Survey 2016

  Eurofound's European Quality of Life Survey (EQLS) examines both the objective circumstances of European citizens' lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. This series consists of outputs from the EQLS 2016, the fourth edition of the survey. The survey was first carried out in 2003. 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen