Industrial relations and social dialogue

Capacity building for effective social dialogue in the European Union

Report
Gepubliceerd
10 september 2020
pdf
Formaten
Executive summary in 22 languages
Downloaden

Hoofdconclusies

 • National-level bipartite social dialogue and collective bargaining lie at the heart of national industrial relations systems and should be underpinned by an appropriately supportive legal framework while respecting the principle of subsidiarity and the autonomy of the social partners.
Read more
 • National-level bipartite social dialogue and collective bargaining lie at the heart of national industrial relations systems and should be underpinned by an appropriately supportive legal framework while respecting the principle of subsidiarity and the autonomy of the social partners.
 • Structural gaps at national level identified in the research include lack of representativeness and mandate to negotiate, limited tripartism, sectoral collective bargaining and low collective bargaining coverage, lack of social partners’ autonomy and lack of trust between the social partners and governments.
 • Elements that would foster a more effective social dialogue at national level include legislative reforms to promote social dialogue and collective bargaining, a more supportive role by the state, increase in membership, capacity and mandate to negotiate, more human and financial resources.
 • Developing the skills and expertise of the two sides of industry in relation to specific skills (such as industrial relations, negotiation, research and analysis, policymaking, advocacy, and soft and digital skills) should be supported.
 • Social partners should be assisted in their efforts to increase their membership representativeness and capacity to negotiate and implement agreements.
Read less

Samenvatting

The aim of this report is to add to the discussion on how Eurofound can contribute to supporting capacity building of social partners for effective social dialogue. The report includes a review by Eurofound aimed at identifying the capacity-building needs and initiatives of social partners in relRead more

The aim of this report is to add to the discussion on how Eurofound can contribute to supporting capacity building of social partners for effective social dialogue. The report includes a review by Eurofound aimed at identifying the capacity-building needs and initiatives of social partners in relation to national frameworks for autonomous collective bargaining, involvement in European social dialogue and the European Semester, and the development of membership and services for members. It also includes the results from stakeholder consultations and two exchange seminars held in 2019, along with a set of policy pointers for further discussion.

Read less

Formaten

 • Verslag

  Aantal bladzijden: 
  64
  Nummer: 
  EF20002
  ISBN: 
  978-92-897-2092-2
  Catalogusnummer: 
  TJ-01-20-379-EN-N
  DOI: 
  10.2806/789163
  Catalogue info

  Capacity building for effective social dialogue in the European Union

  Formaten

  Deze publicatie citeren: 

  Eurofound (2020), Capacity building for effective social dialogue in the European Union, Publications Office of the European Union, Luxembourg

 • Executive summary

  Nummer: 
  EF20002EN1
  Catalogue info

  Capaciteitsopbouw voor effectieve sociale dialoog in de Europese Unie

  Auteur(s): 
  Eurofound

  Dit verslag is bedoeld om een bijdrage te leveren aan de gedachtewisseling over hoe Eurofound kan bijdragen aan capaciteitsopbouw bij sociale partners met het oog op een effectieve sociale dialoog. Het verslag omvat een studie door Eurofound die erop is gericht in kaart te brengen welke behoeften aan capaciteitsopbouw de sociale partners hebben en welke initiatieven zij ontplooien met betrekking tot de nationale kaders voor autonome collectieve onderhandelingen, hun participatie in de Europese sociale dialoog en het Europees Semester en de ontwikkeling van het ledenbestand en diensten voor leden. Het bevat ook de uitkomsten van raadplegingen van belanghebbenden en twee uitwisselingsseminars die in 2019 werden gehouden, alsook een reeks beleidsadviezen voor verdere gedachtewisseling.

  Beschikbaar om te downloaden in 22 talen

  Downloaden
 • Working papers

  Related working papers

Onderzoek dat is uitgevoerd vóór de terugtrekking van het VK uit de Europese Unie op 31 januari 2020 en dat vervolgens is gepubliceerd, kan gegevens over de 28 EU-lidstaten bevatten. Na deze datum wordt bij onderzoek alleen rekening gehouden met de 27 EU-lidstaten (EU28 minus het VK), tenzij anders vermeld.

In dit verslag worden de resultaten gepresenteerd van onderzoek dat vóór de uitbraak van COVID-19 in Europa in februari 2020 is uitgevoerd. Daarom wordt bij de resultaten geen rekening gehouden met de uitbraak.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen