Anticipating and managing the impact of change

ERM-verslag 2020: herstructurering over grenzen heen

Report
Bijgewerkt
22 juli 2021
Gepubliceerd
10 november 2020
pdf
Formaten
Executive summary in 22 languages
Downloaden

Hoofdconclusies

 • Ongeveer één op twintig gevallen van grootschalige herstructurering is transnationaal van aard, dat wil zeggen dat deze activiteiten in ten minste twee landen betreft. De gevolgen hiervan voor de werkgelegenheid zijn doorgaans veel groter en de herstructureringsprocessen zijn daardoor vaak langer en complexer. Bij grootschalige transnationale herstructureringen in de EU gaan gemiddeld genomen ongeveer 3 000 banen verloren.
Read more
 • Ongeveer één op twintig gevallen van grootschalige herstructurering is transnationaal van aard, dat wil zeggen dat deze activiteiten in ten minste twee landen betreft. De gevolgen hiervan voor de werkgelegenheid zijn doorgaans veel groter en de herstructureringsprocessen zijn daardoor vaak langer en complexer. Bij grootschalige transnationale herstructureringen in de EU gaan gemiddeld genomen ongeveer 3 000 banen verloren.
 • Herstructureringen zijn altijd cyclisch en bereiken een piek tijdens recessies, maar transnationale herstructureringen zijn bijzonder gevoelig voor de conjunctuurcyclus. In tijden van economische neergang, zoals de neergang die is veroorzaakt door de COVID-19-crisis, nemen het aantal herstructureringen en de omvang van het banenverlies relatief gezien sneller toe.
 • Door herstructureringen als gevolg van de COVID-19-crisis zijn in de eerste helft van 2020 twee keer zoveel banen verloren gegaan als het voortschrijdend gemiddelde. De gevolgen voor de arbeidsmarkt verschilden sterk per sector. Bijna de helft van de aangekondigde ontslagen viel in de twee brede sectoren die het meest te lijden hadden van maatregelen voor het houden van afstand: het vervoer (met inbegrip van luchtvervoer) en hotels en restaurants (tegenover minder dan 10 % in “normale” tijden).
 • De mogelijkheden van Europese ondernemingsraden om invloed uit te oefenen op herstructureringsprocessen zijn beperkt, en deze beperkingen worden nog duidelijker wanneer de besluitvorming van multinationale ondernemingen hoofdzakelijk op mondiaal niveau plaatsvindt in plaats van op lokaal, nationaal of EU-niveau – zoals steeds vaker het geval is.
Read less

Samenvatting

Dit verslag bestaat uit twee delen. Het eerste deel gaat in op recente herstructureringsactiviteiten in de EU, van januari 2019 tot en met de eerste gevolgen van de COVID-19-crisis. In het tweede deel worden transnationale herstructureringen geanalyseerd – herstructureringen die werknemers in meeRead more

Dit verslag bestaat uit twee delen. Het eerste deel gaat in op recente herstructureringsactiviteiten in de EU, van januari 2019 tot en met de eerste gevolgen van de COVID-19-crisis. In het tweede deel worden transnationale herstructureringen geanalyseerd – herstructureringen die werknemers in meerdere landen betreffen. De belangrijkste bron voor beide analysen is de gegevensbank van herstructureringen van de Europese Monitor van herstructureringen, waarin sinds de oprichting ervan in 2002 gegevens van ruim 25 000 grootschalige herstructureringen bijeen zijn gebracht. Bijna 2 000 van deze herstructureringen hebben sinds begin 2019 plaatsgevonden.

De evaluatie van gegevens over transnationale herstructureringen wordt aangevuld met een samenvatting van casestudy’s van internationale verplaatsingen van productiefaciliteiten. Het doel is om te laten zien welke soorten geschillen ontstaan, hoe de herstructurering wordt aangepakt door het management en de sociale partners, en welke gevolgen deze heeft voor de betrokken werknemers.

Read less

Formaten

 • Verslag

  Last updated date: 
  22 jul 2021
  Aantal bladzijden: 
  48
  Nummer: 
  EF20024
  ISBN: 
  978-92-897-2110-3
  Catalogusnummer: 
  TJ-AL-20-001-EN-N
  DOI: 
  10.2806/581084
  Catalogue info

  ERM-verslag 2020: herstructurering over grenzen heen

  Formaten

  Deze publicatie citeren: 

  Eurofound (2020), ERM report 2020: Restructuring across borders, European Restructuring Monitor series, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Nummer: 
  EF20024EN1
  Catalogue info

  ERM-verslag 2020: herstructurering over grenzen heen

  Auteur(s): 
  Eurofound

  Beschikbaar om te downloaden in 22 talen

  Downloaden
 • Tables and graphs

  List of tables

  Table 1: Announced job loss and job creation, by broad sector, EU27, Norway and the UK, 2019–Q2 2020
  Table 2: Top five offshoring cases, EU27, 2019–Q2 2020
  Table 3: Cases of announced job loss and job creation in the car components subsector in Member States and the UK, 2019–Q2 2020
  Table 4: Top five cases of announced job loss, EU27, 2019–Q2 2020
  Table 5: Top five cases of announced job creation, EU27, 2019–Q2 2020
  Table 6: Amazon full-time employee headcount, selected Member States and the UK, 2020
  Table 7: Largest COVID-19-related announced job loss restructuring cases, EU27 (national) and worldwide (transnational), March–June 2020
  Table 8: Sector and location details of nine transnational offshorings studied

  Table A1: MNEs with most restructuring cases, 2005–Q2 2020
  Table A2: MNEs with most restructuring cases (2005–Q2 2020) – geographical distribution of employment, 2005–2019

  List of graphs

  Figure 1: Change in full-time and part-time employment (in thousands), quarterly year on year, 2009–2019, EU27
  Figure 2: Announced job loss and job creation, by broad sector, EU27, Norway and the UK, 2019–Q2 2020
  Figure 3: Announced job loss cases (%), by restructuring type, EU27, Norway and the UK, 2019–Q2 2020
  Figure 4: Origin and destination countries for offshoring, selected Member States and the UK, 2019–Q2 2020
  Figure 5: Breakdown of restructuring type by company size, EU27, Norway and the UK, 2008–Q2 2020
  Figure 6: Case count and announced job loss and job creation in national restructurings, EU27, Norway and the UK, Q1 2019–Q2 2020
  Figure 7: Case count and announced job loss in transnational restructurings, EU27, Norway and the UK, Q1 2019–Q2 2020
  Figure 8: Announced job loss distinguished according to whether COVID-19 was indicated as a reason for restructuring, EU27, Norway and the UK, Q2 2020
  Figure 9: Announced job loss (%) distinguished according to whether COVID-19 was indicated as a reason for restructuring, by sector, EU27, Norway and the UK, 2019–Q2 2020
  Figure 10: Transnational share of ERM cases (%), 2005–Q2 2020
  Figure 11: Transnational restructurings – total announced job loss and as share of job loss in national cases, 2005–2020
  Figure 12: Restructuring cases (%), by job-loss size category and time frame, 2005–Q2 2020
  Figure 13: Transnational and national restructuring cases (%), by restructuring type, 2005– Q2 2020
  Figure 14: Restructuring job loss in national and transnational restructurings (%), by broad sector, 2005–Q2 2020

Onderzoek dat is uitgevoerd vóór de terugtrekking van het VK uit de Europese Unie op 31 januari 2020 en dat vervolgens is gepubliceerd, kan gegevens over de 28 EU-lidstaten bevatten. Na deze datum wordt bij onderzoek alleen rekening gehouden met de 27 EU-lidstaten (EU28 minus het VK), tenzij anders vermeld.

Part of the series

 • European Restructuring Monitor

  The European Restructuring Monitor (ERM) has reported on the employment impact of large-scale business restructuring since 2002. This publication series include the ERM reports, as well as blogs, articles and working papers on restructuring-related events in the EU27 and Norway.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen