Living conditions and quality of life

Impact of digitalisation on social services

Report
Gepubliceerd
2 april 2020
pdf
Formaten
Executive summary in 22 languages
Downloaden
Auteur(s): 
Molinuevo, Daniel

Hoofdconclusies

 • Evidence on the impact of digitalisation on social services is limited, in part because many of these technologies are still emerging, but there is some evidence that the automation or reduction of administrative processes allows staff to increase their productivity and to dedicate more time to care-related tasks.
Read more
 • Evidence on the impact of digitalisation on social services is limited, in part because many of these technologies are still emerging, but there is some evidence that the automation or reduction of administrative processes allows staff to increase their productivity and to dedicate more time to care-related tasks.
 • Digital technologies can achieve savings by reducing the need for more costly and intensive care, detecting fraud more effectively and ensuring that scarce resources are allocated more efficiently (for example, blockchain technology can help in the delivery and management of benefits).
 • Digital technologies can contribute to an increased sense of safety for users and have enabled older people to continue living in their own homes for longer.
 • Care provided with the aid of robots, telepresence and wearable devices can reduce the risk of contagion and ensure the continuity of care in case of quarantine, lockdown and/or social distancing.
 • Training of staff and users in the use of digital technologies is important, particularly in cases where care cannot be provided face to face or when there are sudden spikes in demand for health and social care services.
Read less

Samenvatting

To support the European Commission’s objective of ensuring Europe is fit for the digital age, this report examines the use of digital technologies in social services and the policies that promote digital transformation. The report explores some of the main issues involved in implementing digitaliRead more

To support the European Commission’s objective of ensuring Europe is fit for the digital age, this report examines the use of digital technologies in social services and the policies that promote digital transformation. The report explores some of the main issues involved in implementing digitalisation strategies and using digital technologies in social services, as well as some of the measures that have been put in place to overcome barriers. The overall aim is to work towards closing the knowledge gap regarding the opportunities and risks associated with technological change in this area. 

Read less

Formaten

 • Verslag

  Aantal bladzijden: 
  46
  Nummer: 
  EF19043
  ISBN: 
  978-92-897-2065-6
  Catalogusnummer: 
  TJ-04-20-154-EN-N
  DOI: 
  10.2806/130615
  Catalogue info

  Impact of digitalisation on social services

  Auteur(s): 
  Molinuevo, Daniel

  Formaten

  Deze publicatie citeren: 

  Eurofound (2020), Impact of digitalisation on social services, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Nummer: 
  EF19043EN1
  Catalogue info

  Gevolgen van de digitalisering voor sociale voorzieningen

  Auteur(s): 
  Eurofound

  Ter ondersteuning van de doelstelling van de Europese Commissie om ervoor te zorgen dat Europa gereed is voor het digitale tijdperk, wordt in dit verslag het gebruik van digitale technologieën in de sociale voorzieningen en het beleid ter bevordering van de digitale transformatie onderzocht. In het verslag wordt gekeken naar enkele van de belangrijkste kwesties die zich voordoen bij de uitvoering van digitaliseringsstrategieën en het gebruik van digitale technologieën in de sociale voorzieningen, alsook naar een aantal maatregelen die zijn genomen om belemmeringen weg te nemen. Het algemene doel is te werken aan het dichten van de kenniskloof met betrekking tot de kansen en risico’s die samenhangen met technologische veranderingen op dit gebied.

  Beschikbaar om te downloaden in 22 talen

  Downloaden
 • Tables and graphs

  Figure 1: Digitalisation in the 2018 European Semester

Onderzoek dat is uitgevoerd vóór de terugtrekking van het VK uit de Europese Unie op 31 januari 2020 en dat vervolgens is gepubliceerd, kan gegevens over de 28 EU-lidstaten bevatten. Na deze datum wordt bij onderzoek alleen rekening gehouden met de 27 EU-lidstaten (EU28 minus het VK), tenzij anders vermeld.

In dit verslag worden de resultaten gepresenteerd van onderzoek dat vóór de uitbraak van COVID-19 in Europa in februari 2020 is uitgevoerd. Daarom wordt bij de resultaten geen rekening gehouden met de uitbraak.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen