Industrial relations and social dialogue

Minimumloon in 2020: Jaarlijkse evaluatie

Report
Bijgewerkt
13 november 2020
Gepubliceerd
4 juni 2020
pdf
Formaten
Executive summary
Downloaden

Hoofdconclusies

 • In 2019 hebben veel landen gediscussieerd over een verdere substantiële verhoging van het minimumloon na 2020, deels ten opzichte van een relatief streefcijfer, deels in absolute cijfers.
Read more
 • In 2019 hebben veel landen gediscussieerd over een verdere substantiële verhoging van het minimumloon na 2020, deels ten opzichte van een relatief streefcijfer, deels in absolute cijfers.
 • Het wettelijk minimumloon is sinds het begin van het nieuwe millennium eerlijker geworden ten opzichte van het loon van andere werknemers (als het wettelijk minimumloon wordt vergeleken met het mediane loon van alle werknemers).
 • Ondanks deze opwaartse tendens blijft het minimumloon in de meeste landen lager dan 60 % of zelfs 50 % van het mediane loon. Dat is met name het geval in de Midden- en Oost-Europese lidstaten, die aan het begin van het millennium nog een zeer laag relatief loonniveau hadden en in hun voorschriften voor het minimumloon nog steeds een streefcijfer van rond of onder de 50 % hanteren.
 • In totaal ervaren 7 op de 10 werknemers met een minimumloon op zijn minst enige moeite om rond te komen, vergeleken met minder dan 5 op de 10 andere werknemers; deze cijfers verschillen echter sterk van land tot land. In Denemarken, Duitsland, Finland en Zweden bijvoorbeeld vindt minder dan 10 % van de werknemers met een minimumloon het moeilijk tot zeer moeilijk, tegen 50 % tot 60 % in Bulgarije, Kroatië en Cyprus en 80 % in Griekenland.
 • Overheden in heel Europa reageren hierop met inkomensstabilisatiemaatregelen voor degenen die door de COVID-19-crisis zijn getroffen. In de beleidsmix om de inkomens te stabiliseren kan het minimumloon een rol spelen en daarmee een neerwaartse spiraal die tot een recessie of depressie leidt, tegengaan.
Read less

Samenvatting

Dit verslag is onderdeel van een jaarlijkse serie over minimumlonen en geeft een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in 2019 en begin 2020 rond het EU-initiatief inzake eerlijke lonen; ook plaatst het de nationale debatten over het vaststellen van het niveau van de lonen voor 2020 en daRead more

Dit verslag is onderdeel van een jaarlijkse serie over minimumlonen en geeft een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in 2019 en begin 2020 rond het EU-initiatief inzake eerlijke lonen; ook plaatst het de nationale debatten over het vaststellen van het niveau van de lonen voor 2020 en daarna in deze context. In het verslag wordt beschreven hoe het minimumloon is vastgesteld en welke rol de sociale partners hebben gespeeld. Het gaat in op de ontwikkeling van het wettelijk minimumloon en presenteert gegevens over het minimumloon in collectieve arbeidsovereenkomsten met betrekking tot tien laagbetaalde banen voor landen zonder wettelijk minimumloon. Het verslag bevat tevens een hoofdstuk over de regionale dimensie van minimumlonen en presenteert het nieuwste onderzoek naar de effecten van wijzigingen in het minimumloon op de lonen, de werkgelegenheid, armoede onder werkenden, de prijzen en winsten.

Read less

Formaten

 • Verslag

  Last updated date: 
  23 jun 2020
  Aantal bladzijden: 
  86
  Nummer: 
  EF20005
  ISBN: 
  978-92-897-2068-7
  Catalogusnummer: 
  TJ-AS-20-001-EN-N
  DOI: 
  10.2806/999852
  Catalogue info

  Minimumloon in 2020: Jaarlijkse evaluatie

  This report, as part of an annual series on minimum wages, summarises the key developments during 2019 and early 2020 around the EU initiative on fair wages and puts the national debates on setting the rates for 2020 and beyond in this context. The report features how minimum wages were set and the role of social partners. It discusses developments in statutory minimum wages and presents data on minimum wage rates in collective agreements related to 10 low-paid jobs for countries without statutory minimum wages.

  Formaten

  Deze publicatie citeren: 

  Eurofound (2020), Minimum wages in 2020: Annual review, Minimum wages in the EU series, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  6
  Nummer: 
  EF20005EN1
  Catalogue info

  Minimum wages in 2020: Annual review

  Auteur(s): 
  Eurofound

  During the year 2019 many countries were debating a further substantial increase to minimum wages beyond 2020, partially in relation to a relative target, partially in absolute terms. Some governments — such as Poland, Slovakia and Spain — have announced or are considering plans to elevate the statutory minimum wages to 60% of median or average wages. The United Kingdom reached this aim and intends to move beyond. Statutory minimum wages have become fairer as compared to other workers’ wages since the beginning of the millennium (when comparing statutory minimum wages to the median wages of all workers). In most countries, the level of the minimum wage as a proportion of the median wage (the ‘Kaitz index’) has grown between 2000 and 2018.

  Beschikbaar om te downloaden in 1 taal

  Downloaden
 • Working papers

  Related working papers

 • Data

  Data

  Find data on statutory minimum wages in the EU.

  List of tables

  • Table 1: Social partners’ first reactions to the announced initiative on fair wages
  • Table 2: Overview of main arguments and proposals concerning an EU minimum wage initiative from social partners
  • Table 3: Gross minimum wages, selected EU Member States and the UK, 2019 and 2020
  • Table 4: Sub-minimum rates for selected EU Member States and the UK as at 1 January 2020
  • Table 5: Further statutory minimum wage rates for private sector workers in selected EU Member States
  • Table 6: Number of collective agreements covering low-paying job categories for countries without statutory minimum wages
  • Table 7: Minimum wages in collective agreements, applicable in 2019 for selected low-paid jobs
  • Table 8: Collective agreement coverage in Finland
  • Table 9: Overview of debates during 2019 on aspects of the minimum wage setting processes
  • Table 10: Demands for and agreements on targets for future minimum wages to address adequacy in selected EU Member States and the UK
  • Table 11: Regional statutory minimum wage rates
  • Table 12: Latest minimum wage research in EU Member States and the UK
  • Table 13: Overview of recent empirical research in the EU, Norway and the UK on employment impacts of minimum wage increases, 2019
  • Table 14: Policies influencing in-work poverty
  • Table A1: Network of Eurofound Correspondents – Members participating in the research

  List of figures

  • Figure 1: Conceptualising adequate minimum wages
  • Figure 2: Estimated share of employees earning 90% to 110% of the minimum wage, EU Member States, 2017
  • Figure 3: Proportions of female and male employees, EU level, 2017
  • Figure 4: Proportion of minimum wage workers per sector, EU level, 2017
  • Figure 5: Proportion of minimum wage workers per occupation (top 10), EU level, 2017
  • Figure 6: Hourly minimum wages, selected EU Member States, 2020
  • Figure 7: Minimum wage developments in real terms, 15 euro area countries, 2015 price levels
  • Figure 8: Minimum wage developments in real terms, non-euro area, 2015 price levels
  • Figure 9: Impact of purchasing power on the minimum wage value for selected EU Member States and the UK, as at 1 January 2020
  • Figure 10: Relative distance between purchasing power of lowest and median minimum wage EU Member States and the UK and highest minimum wage EU Member States and the UK, 2010–2020
  • Figure 11: Process for determining minimum wage rates for 2020
  • Figure 12: Number of minimum wage rate updates, EU Member States with statutory minimum wages and the UK, since 2010
  • Figure 13: Longer-term trend of development of statutory minimum wages relative to median wages of full-time employed workers, selected countries within the EU and the UK, 2000–2018
  • Figure 14: Proportion of minimum wage workers who find it difficult to make ends meet, EU average
  • Figure 15: Proportion of minimum wage workers who find it difficult to make ends meet
  • Figure 16: Making ends meet and minimum wages in relative and absolute terms
  • Figure 17: Monthly minimum wage as a proportion of the mean value of average monthly earnings by NUTS1 region, reference year 2016
  • Figure 18: Regional variation of relative monthly minimum wages, by NUTS1 region, 2016
  • Figure 19: Examples of countries with higher interregional differences in the proportion of minimum wage workers

   

Onderzoek dat is uitgevoerd vóór de terugtrekking van het VK uit de Europese Unie op 31 januari 2020 en dat vervolgens is gepubliceerd, kan gegevens over de 28 EU-lidstaten bevatten. Na deze datum wordt bij onderzoek alleen rekening gehouden met de 27 EU-lidstaten (EU28 minus het VK), tenzij anders vermeld.

In dit verslag worden de resultaten gepresenteerd van onderzoek dat vóór de uitbraak van COVID-19 in Europa in februari 2020 is uitgevoerd. Daarom wordt bij de resultaten geen rekening gehouden met de uitbraak.

Part of the series

 • Minimum wages in the EU

  This series reports on developments in minimum wage rates across the EU, including how they are set and how they have developed over time in nominal and real terms. The series explores where there are statutory minimum wages or collectively agreed minimum wages in the Member States, as well as minimum wage coverage rates by gender.  

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen