Industrial relations and social dialogue

Representativeness of the European social partner organisations: Paper sector

Report
Gepubliceerd
4 augustus 2020
pdf
Formaten

Samenvatting

This study provides information allowing for an assessment of the representativeness of the actors involved in the European sectoral social dialogue committee for the paper sector. Their relative representativeness legitimises their right to be consulted, their role and effective participation inRead more

This study provides information allowing for an assessment of the representativeness of the actors involved in the European sectoral social dialogue committee for the paper sector. Their relative representativeness legitimises their right to be consulted, their role and effective participation in the European sectoral social dialogue and their capacity to negotiate agreements. The aim of Eurofound’s studies on representativeness is to identify the relevant national and European social partner organisations in the EU Member States. This study identified the Confederation of European Paper Industries (CEPI) (representing the employers) and IndustriAll Europe (representing the employees) as the most representative European-level social partner organisations in the paper sector. 

Read less

Formaten

Onderzoek dat is uitgevoerd vóór de terugtrekking van het VK uit de Europese Unie op 31 januari 2020 en dat vervolgens is gepubliceerd, kan gegevens over de 28 EU-lidstaten bevatten. Na deze datum wordt bij onderzoek alleen rekening gehouden met de 27 EU-lidstaten (EU28 minus het VK), tenzij anders vermeld.

In dit verslag worden de resultaten gepresenteerd van onderzoek dat vóór de uitbraak van COVID-19 in Europa in februari 2020 is uitgevoerd. Daarom wordt bij de resultaten geen rekening gehouden met de uitbraak.

Part of the series

  • Sectoral social dialogue

    Eurofound's representativeness studies are designed to allow the European Commission to identify the ‘management and labour’ whom it must consult under article 154 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU). This series consists of studies of the representativeness of employer and worker organisations in various sectors.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen