Working conditions and sustainable work

Alles anders dan anders: hoe bedrijven in de EU zich hebben aangepast aan de COVID-19-pandemie

Report
Gepubliceerd
9 december 2021
pdf
Formats and languages
Executive summary in 22 languages
Downloaden

Hoofdconclusies

 • Als gevolg van de pandemie is in een op de vijf EU-bedrijven banen verloren gegaan. Bijna 40 % van de bedrijven in de EU werktijd verkorten en bij bijna een kwart (23 %) van de bedrijven had dit gevolgen voor het merendeel van de werknemers.
Read more
 • Als gevolg van de pandemie is in een op de vijf EU-bedrijven banen verloren gegaan. Bijna 40 % van de bedrijven in de EU werktijd verkorten en bij bijna een kwart (23 %) van de bedrijven had dit gevolgen voor het merendeel van de werknemers.
 • In 2020 moest bijna de helft van alle bedrijven in de EU de activiteiten beperken als gevolg van COVID-19. Verleners van financiële en andere diensten, transportbedrijven en horecaondernemingen werden het zwaarst getroffen door de impact van de opeenvolgende lockdowns en de daarmee gepaarde gaande maatregelen ter bescherming van de volksgezondheid.
 • In 2020 besloot meer dan een derde van de bedrijven in de EU als gevolg van COVID-19 de economische hoofdactiviteit te wijzigen. Veel bedrijven pasten hun productielijnen aan om in te spelen op de dringende vraag naar beschermingsmiddelen, ademhalingsbeschermingsmaskers, ontsmettingsmiddelen en andere uitrusting.
 • Organisaties kunnen duidelijke lessen trekken uit de crisis. Met bedrijven die in hun personeel investeerden en werknemers bij hun besluitvorming betrokken, ging het beter. Ook hadden deze bedrijven vaker een crisisbeheerplan paraat, hun kernactiviteiten aangepast en extra personeel aangetrokken in 2020. Vooruitziend bestuur speelde eveneens een cruciale rol, samen met een prettig werkplekklimaat, een doeltreffende strategie voor communicatie met medewerkers en klanten, en het ter beschikking stellen van de nodige middelen aan medewerkers voor flexibele werktijdregelingen.
 • Mensen die op kantoor werken, ondervinden andere fysieke en emotionele uitdagingen als gevolg van de COVID-19-crisis dan mensen die thuiswerken. Beide groepen gaven aan dat zij coronamoe zijn en dat hun motivatie laag is. Telewerkers spraken over slechte ergonomische werksituaties, de problematiek van thuisonderwijs en frustratie over de monotonie van de werkomgeving. Werknemers op kantoor maakten melding van angst voor besmetting en ingrijpende veranderingen op het werk.
Read less

Samenvatting

Dit rapport is bedoeld om Europese bedrijven te ondersteunen bij hun inspanningen om de uitdagingen van de COVID-19-pandemie het hoofd te bieden. De nadruk ligt op werkvloerpraktijken en op aspecten die bedrijven in de EU hebben geholpen om operationele veerkracht te ontwikkelen en tegelijkertijdRead more

Dit rapport is bedoeld om Europese bedrijven te ondersteunen bij hun inspanningen om de uitdagingen van de COVID-19-pandemie het hoofd te bieden. De nadruk ligt op werkvloerpraktijken en op aspecten die bedrijven in de EU hebben geholpen om operationele veerkracht te ontwikkelen en tegelijkertijd de veiligheid voor zowel werknemers als klanten te waarborgen.

In dit rapport wordt onderzocht hoe EU-bedrijven aanvankelijk hebben gereageerd op de externe schok die de uitbraak van de pandemie teweegbracht, en hoe zij werkplekken hebben aangepast. Daarbij wordt ook gekeken naar de impact van de pandemie op de gezondheid en het welzijn van werknemers en de weerslag van COVID-19 en de daaruit voortvloeiende verstoringen op de bedrijfsactiviteiten en de werkorganisatie.

Read less

Formats and languages

 • Verslag

  Aantal bladzijden: 
  80
  Nummer: 
  EF21033
  ISBN: 
  978-92-897-2224-7
  Catalogusnummer: 
  TJ-05-21-333-EN-N
  DOI: 
  10.2806/98958
  Catalogue info

  Alles anders dan anders: hoe bedrijven in de EU zich hebben aangepast aan de COVID-19-pandemie

  Formaten

  Deze publicatie citeren: 

  Eurofound (2021), Business not as usual: How EU companies adapted to the COVID-19 pandemic, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Nummer: 
  EF21033EN1
  Catalogue info

  Alles anders dan anders: hoe bedrijven in de EU zich hebben aangepast aan de COVID-19-pandemie

  Auteur(s): 
  Eurofound

  Beschikbaar om te downloaden in 22 talen

  Downloaden
 • Tables and graphs

  This report contains the following list of tables and figures.

  List of tables

  Table 1: Distribution of Eurofound case studies
  Table 2: Reduction in working time due to COVID-19, by establishment characteristics
  Table 3: Average establishment performance levels by establishment characteristics, indexed mean, standard errors and % change in indexed mean
  Table 4: Findings on telework-related aspects (%)
  Table 5: Establishment performance and workplace well-being by work characteristics and management style, mean and standard errors

  List of figures

  Figure 1: Change in number of employees by sector, 2019 and 2020 (%)
  Figure 2: Change in number of employees by establishment type, 2019 and 2020 (%)
  Figure 3: Reduction in working time due to COVID-19, by sector (%)
  Figure 4: Proportion of establishments reporting profit/loss, 2019 and 2020 (%)
  Figure 5: Proportion of establishments reporting increases/decreases in production volume, 2019 and 2020 (%)
  Figure 6: Complete or partial suspension of business (%)
  Figure 7: Complete or partial suspension of business activity by sector (%)
  Figure 8: Change in employment by degree of business suspension (%)
  Figure 9: Profit outlook by business suspensions (%)
  Figure 10: Production/service volume developments by business suspensions (%)
  Figure 11: Change in business activities by sector and disruption (%)
  Figure 12: Change in knowledge and skills needs due to COVID-19, EU27 (%)
  Figure 13: Establishments with substantial or moderate change in knowledge and skills needs due to COVID-19, by establishment type, EU27 (%)
  Figure 14: Motivation by types of change in establishments (%)
  Figure 15: Change in establishments’ physical infrastructure due to COVID-19 (%)
  Figure 16: Change in establishments’ physical infrastructure due to COVID-19 by sector (%)
  Figure 17: Organisational changes due to COVID-19 by sector (%)
  Figure 18: Telework by proportion of employees and time, 2019 and 2020 (%)
  Figure 19: Telework by establishment size, 2019 and 2020 (%)
  Figure 20: Provisions for telework made by employer (%)
  Figure 21: Extent to which each element of the management approach has become more important because of the pandemic (%)
  Figure 22: Problem solving and work autonomy, 2019 and 2020 (%)
  Figure 23: Job complexity and work autonomy, indexed values (mean = 100), 2019 and 2020
  Figure 24: Discretionary behaviour, 2019 and 2020 (%)
  Figure 25: Use of internal communication channels, 2019 and 2020 (%)
  Figure 26: Business continuity plan or contingency plan previously in place by various variables (% and standard errors)
  Figure 27: Psychosocial risks in EU27 establishments in 2019 (% of managers reporting)
  Figure 28: Measures to record working time by employee representation (ER) (%)
  Figure 29: Employee motivation by employee representation (ER) (%)
  Figure 30: Direct employee participation (%)

Onderzoek dat is uitgevoerd vóór de terugtrekking van het VK uit de Europese Unie op 31 januari 2020 en dat vervolgens is gepubliceerd, kan gegevens over de 28 EU-lidstaten bevatten. Na deze datum wordt bij onderzoek alleen rekening gehouden met de 27 EU-lidstaten (EU28 minus het VK), tenzij anders vermeld.

Part of the series

 • European Company Survey 2019

  Eurofound’s European Company Survey (ECS) maps and analyses company policies and practices which can have an impact on smart, sustainable and inclusive growth, as well as the development of social dialogue in companies. This series consists of outputs from the ECS 2019, the fourth edition of the survey. The survey was first carried out in 2004–2005 as the European Survey on Working Time and Work-Life Balance. 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen