Anticipating and managing the impact of change

Verdelingseffecten van klimaatbeleid in Europa

Report
Gepubliceerd
6 juli 2021
pdf
Formats and languages
Executive summary in 22 languages
Downloaden

Hoofdconclusies

  • Energy or fuel poverty is recognised as a severe problem in many Member States and this is mainly addressed through financial support. Alternative funding models should be explored, such as grants for housing associations and local authorities to deliver energy-efficient upgrades to buildings, community municipal bonds and green equity schemes.
Read more
  • Energy or fuel poverty is recognised as a severe problem in many Member States and this is mainly addressed through financial support. Alternative funding models should be explored, such as grants for housing associations and local authorities to deliver energy-efficient upgrades to buildings, community municipal bonds and green equity schemes.
  • When designing policy measures aimed at achieving the goal of climate-neutral policies, Member States must take a cross-departmental approach to account for the different socioeconomic effects, as workers, population groups, industries and regions are affected differently.
  • The management of a just transition is supported by EU and national funds, which provide opportunities for adopting a comprehensive and systemic approach rather than single-point solutions. Drawing up a plan for the future of industries and workers offers prospects to the regional and national economy.
  • The capacity of social dialogue needs to be strengthened to address distributional effects and facilitate a just transition. Evidence shows that the undesired effects of some climate policies, especially as they affect firms and workers in certain sectors and regions, can be addressed by social partners, and solutions can be achieved through social dialogue and joint initiatives.
  • The Just Transition Platform could be further developed as an EU hub for sharing national experiences on climate measures beyond the Just Transition Mechanism. While also coordinating with other EU-level initiatives with similar goals, the knowledge to be shared could include, for instance, national or regional experiences with carbon taxes, industrial standards, or public investments.
Read less

Samenvatting

Met de Europese Green Deal stelt de EU een geheel aan beleid en maatregelen in werking met als doel klimaatverandering te voorkomen en de gevolgen ervan te verlichten. De voornaamste doelstelling is een begin te maken met de transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit zeer noodzakelijke klimRead more

Met de Europese Green Deal stelt de EU een geheel aan beleid en maatregelen in werking met als doel klimaatverandering te voorkomen en de gevolgen ervan te verlichten. De voornaamste doelstelling is een begin te maken met de transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit zeer noodzakelijke klimaatbeleid kan op individuen en bedrijven echter ongewenste verdelingseffecten hebben. Sommige maatregelen, zoals CO2-heffingen, kunnen naast hun beoogde effecten regressieve effecten hebben, die ongunstig uitwerken voor mensen met lagere inkomens en het draagvlak voor de maatregelen uithollen. In dit verslag wordt, op basis van de meest recente ondervindingen op nationaal niveau, vastgesteld welk klimaatbeleid aanzienlijke verdelingseffecten heeft en wordt onderzocht hoe de diverse lidstaten hiermee omgaan. Daarnaast worden de voornaamste vraagstukken en spelers in het huidige publieke debat over de sociaaleconomische gevolgen van klimaatbeleid benoemd en beschreven. 

Read less

Formats and languages

Onderzoek dat is uitgevoerd vóór de terugtrekking van het VK uit de Europese Unie op 31 januari 2020 en dat vervolgens is gepubliceerd, kan gegevens over de 28 EU-lidstaten bevatten. Na deze datum wordt bij onderzoek alleen rekening gehouden met de 27 EU-lidstaten (EU28 minus het VK), tenzij anders vermeld.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen