COVID-19

Leven, werken en COVID-19 (update april 2021): Geestelijke gezondheid en vertrouwen in de EU afgenomen in tweede pandemiejaar

Report
Gepubliceerd
10 mei 2021
pdf
Formaten

Hoofdconclusies

 • Het geestelijk welzijn in alle leeftijdsgroepen bevindt zich op laagste punt sinds de pandemie een jaar geleden toesloeg. Dit geldt vooral voor jongeren en mensen die hun baan hebben verloren.  
Read more
 • Het geestelijk welzijn in alle leeftijdsgroepen bevindt zich op laagste punt sinds de pandemie een jaar geleden toesloeg. Dit geldt vooral voor jongeren en mensen die hun baan hebben verloren.  
 • Bestaande ongelijkheden nemen toe door de onevenredige impact van de pandemie op kwetsbare groepen. Cijfers wijzen uit dat mensen die al in een kwetsbare situatie verkeerden, steeds meer moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen.
 • De tevredenheid onder burgers over de steunmaatregelen is drastisch afgenomen; slechts 12 % vindt dat de steunmaatregelen eerlijk zijn. In de zomer van 2020 was dat nog 22 %. Het aandeel mensen dat vond dat het aanvragen van steun eenvoudig en efficiënt was, nam af van 16 % in de zomer van 2020 tot 10 % in het voorjaar van 2021. Bijna een op de tien respondenten maakte mee dat een verzoek om financiële steun werd geweigerd.
 • De enquête gaf een forse daling te zien van het vertrouwen in instellingen, met name nationale overheden, dat daalde van 4,6 in de zomer van 2020 tot 3,9 in het voorjaar van 2021. Het vertrouwen in nationale overheden in alle lidstaten daalde tot onder de niveaus die werden opgetekend aan het begin van de pandemie. Ook het vertrouwen in de EU nam af, maar bleef hoger dan het vertrouwen in de nationale overheden. 
 • Meer dan een kwart van de mensen die in Europa wonen, geeft aan twijfels te hebben over het COVID-19-vaccin, waarbij mannen (29 %) meer twijfels hebben dan vrouwen (25 %). Vaccintwijfel houdt ook sterk verband met een laag vertrouwen en met gebruik van sociale media; landen waar het vertrouwen in de overheid laag is, registreren meer twijfel over het vaccin.
Read less

Samenvatting

In februari en maart 2021 heeft Eurofound de derde ronde gehouden van de e-enquête, die licht doet schijnen op de maatschappelijke en economische situatie van Europeanen na bijna een volledig jaar van COVID-19-beperkingen. Het verslag bevat een analyse van de belangrijkste bevindingen en gaat in Read more

In februari en maart 2021 heeft Eurofound de derde ronde gehouden van de e-enquête, die licht doet schijnen op de maatschappelijke en economische situatie van Europeanen na bijna een volledig jaar van COVID-19-beperkingen. Het verslag bevat een analyse van de belangrijkste bevindingen en gaat in op ontwikkelingen en tendensen in de 27 EU-lidstaten sinds de enquête voor het eerst werd gehouden in april 2020. Er komen problemen aan de orde die in de loop van de pandemie zijn ontstaan, zoals toegenomen baanonzekerheid door dreigend verlies van werk, afname van het geestelijk welzijn, afbrokkelen van recente successen bij gendergelijkheid, verminderd vertrouwen in instellingen, verslechterd evenwicht in werk en privéleven en een groeiende vaccintwijfel. De resultaten van de enquête wijzen uit dat er behoefte is aan een holistische aanpak waarmee alle groepen worden ondersteund die door de crisis hard zijn geraakt om te voorkomen dat ze verder achterop raken.

Read less

Formaten

 • Verslag

  Aantal bladzijden: 
  21
  Nummer: 
  EF21064
  ISBN: 
  978-92-897-1700-7
  Catalogusnummer: 
  TJ-02-21-636-EN-N
  DOI: 
  10.2806/76802
  Catalogue info

  Leven, werken en COVID-19 (update april 2021): Geestelijke gezondheid en vertrouwen in de EU afgenomen in tweede pandemiejaar

  Formaten

  Deze publicatie citeren: 

  Eurofound (2021), Living, working and COVID-19 (Update April 2021): Mental health and trust decline across EU as pandemic enters another year, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Data

  Explore the dataset for each round of the survey.

  The data cover a range of topics under seven main headings: quality of life, democracy and trust, work and teleworking, the financial situation and security of respondents, the quality of public services, the employment support measures put in place, as well as the willingness of Europeans to be vaccinated during COVID-19.


  The report contains the following lists of tables and figures. The corresponding data for the tables and figures is available as an Excel download (328KB .xlsx).

  List of tables

  Table 1: Location of work and average hours worked during the pandemic, EU27 (%)

  Table 2: Proportion of parents declaring they are too tired after work to do household jobs, EU27 (%)

  Table 3: Proportion of respondents reporting having negative feelings by age and gender, EU27 (%)

  Table 4: Request for support by employment status, EU27 (%)

  Table 5: Proportion of financially fragile respondents by employment status, EU27 (%)

  Table 6: Proportion of respondents reporting difficulties making ends meet by employment status, EU27 (%)

  Table 7: Proportion of respondents reporting arrears by group, EU27 (%)

  Table 8: Trust in the EU by sociodemographic group (mean scores), EU27 (%)

  Table 9: Trust in the national government and the EU by financial support (mean scores), EU27 (%)

  List of figures

  Figure 1: Respondents who lost their job (of those who were employed before the pandemic) by country, EU27 (%)

  Figure 2: Preference to work from home post-pandemic, EU27 (%)

  Figure 3: Proportion of parents declaring they would like more online schooling for their children, even when the pandemic is over, EU27 (%)

  Figure 4: Risk of depression by age group and survey round, EU27 (%)

  Figure 5: Unmet need for healthcare during the pandemic by country, EU27 (%)

  Figure 6: Unmet need for healthcare by type of healthcare, spring 2021, EU27 (%)

  Figure 7: Requests for different types of support measures, summer 2020 and spring 2021, EU27 (%)

  Figure 8: Views about pandemic support measures, summer 2020 and spring 2021, EU27 (%)

  Figure 9: Views about pandemic support measures by country, spring 2021, EU27 (%)

  Figure 10: Proportion of respondents reporting difficulties making ends meet by country, EU27 (%)

  Figure 11: Pessimism about financial situation by economic situation, EU27 (%)

  Figure 12: Proportion of respondents stating that their financial situation will get worse, EU27 (%)

  Figure 13: Trust in institutions (mean scores), EU27 (%)

  Figure 14: Trust in the EU by country (mean scores), EU27 (%)

  Figure 15: Trust in national governments by country and survey round, EU27 (%)

  Figure 16: Stated intention to take vaccine by country, EU27 (%)

  Figure 17: Sociodemographic characteristics of people with vaccine hesitancy in Europe, EU27 (%)

  Figure 18: Reasons for vaccine hesitancy, EU27 (%)

  Figure 19: Trust in institutions among people who are vaccine hesitant and non-hesitant, EU27 (%)

  Figure 20: Vaccination hesitancy before and after 11 March 2021, EU27 (%)

 • Infographic

Part of the series

 • COVID-19

  Eurofound’s work on COVID-19 examines the far-reaching socioeconomic implications of the pandemic across Europe as they continue to impact living and working conditions. A key element of the research is the e-survey, launched in April 2020, with five rounds completed at different stages during 2020, 2021 and 2022. This is complemented by the inclusion of research into the ongoing effects of the pandemic in much of Eurofound’s other areas of work.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen