Industrial relations and social dialogue

Minimumloon in 2021: Jaarlijkse evaluatie

Report
Gepubliceerd
10 juni 2021
pdf
Formats and languages
Executive summary in 22 languages
Downloaden

Hoofdconclusies

 • Van 2020 tot 2021 zijn de minimumlonen in de meeste lidstaten voorzichtig verhoogd, waarbij het mediane land een stijging van 3 % noteerde (berekend in nationale valuta). Slechts enkele lidstaten besloten het minimumloon tot 2021 te bevriezen. Dit staat in groot contrast met de reactie van de lidstaten tijdens de financiële crisis.
Read more
 • Van 2020 tot 2021 zijn de minimumlonen in de meeste lidstaten voorzichtig verhoogd, waarbij het mediane land een stijging van 3 % noteerde (berekend in nationale valuta). Slechts enkele lidstaten besloten het minimumloon tot 2021 te bevriezen. Dit staat in groot contrast met de reactie van de lidstaten tijdens de financiële crisis.
 • In landen zonder wettelijk minimumloon (Denemarken, Finland, Italië, Oostenrijk, Zweden en Noorwegen) stegen de lonen matig, maar bleven de cao’s over het algemeen redelijk stabiel. De pandemie was in een aantal gevallen van invloed op de collectieve onderhandelingen, waardoor enkele cao-vernieuwingen en loonsverhogingen werden uitgesteld
 • De belangrijkste uitdaging waarmee beleidsmakers tijdens de onderhandelingsronde van 2020 over de vaststelling van het minimumloon werden geconfronteerd, was de algemene economische onzekerheid rondom de pandemie. Voor zover al voorspellingen gedaan konden worden, waren deze onzekerder en veranderlijker dan gewoonlijk.
 • De standpunten van de sociale partners over de voorgestelde EU-richtlijn betreffende minimumloon zijn onveranderd gebleven. In het algemeen komt de meeste kritiek van de werkgeversorganisaties, die de voorkeur geven aan een niet-bindend advies. De meeste vakbonden steunen het initiatief, maar vinden het niet ver genoeg gaan. De standpunten van de overheden lopen uiteen.
Read less

Samenvatting

In dit verslag wordt samengevat hoe de minimumlonen voor 2021 werden vastgesteld in 2020 – het jaar dat gekenmerkt werd door de COVID-19-pandemie. Het geeft een beeld van de moeilijkheden waarmee nationale beleidsmakers zich geconfronteerd zagen en van de wijze waarop zij bij hun besluitvorming oRead more

In dit verslag wordt samengevat hoe de minimumlonen voor 2021 werden vastgesteld in 2020 – het jaar dat gekenmerkt werd door de COVID-19-pandemie. Het geeft een beeld van de moeilijkheden waarmee nationale beleidsmakers zich geconfronteerd zagen en van de wijze waarop zij bij hun besluitvorming over het minimumloon hebben gereageerd op de uitdagingen van de economische en maatschappelijke ontwrichting als gevolg van de pandemie. Ook geeft het de mate weer waarin minimumlonen aan de orde waren in de steunmaatregelen in verband met COVID-19. In het verslag wordt ingegaan op de vorderingen die zijn gemaakt met het EU-initiatief inzake toereikende minimumlonen. Ook brengt het de reacties in kaart van nationale beleidsmakers en de sociale partners op EU-niveau. Het verslag gaat vergezeld van twee aanvullende werkdocumenten: het ene over een analyse van de ontwikkelingen die zich in de afgelopen tien jaar hebben voorgedaan ten aanzien van laagbetaalde werknemers en werknemers met een minimumloon, en het andere over het meest recente onderzoek over minimumlonen in de EU-landen, Noorwegen en het VK.

Read less

Formats and languages

 • Verslag

  Aantal bladzijden: 
  74
  Nummer: 
  EF21015
  ISBN: 
  978-92-897-2172-1
  Catalogusnummer: 
  TJ-AS-21-001-EN-N
  DOI: 
  10.2806/47491
  Catalogue info

  Minimumloon in 2021: Jaarlijkse evaluatie

  Formaten

  Deze publicatie citeren: 

  Eurofound (2021), Minimum wages in 2021: Annual review, Minimum wages in the EU series, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Nummer: 
  EF21015EN1
  Catalogue info

  Minimumloon in 2021: Jaarlijkse evaluatie

  Auteur(s): 
  Eurofound

  Beschikbaar om te downloaden in 22 talen

  Downloaden
 • Working papers

  Related working papers

 • Tables and graphs

  List of tables

  The report has the following list of tables:

  Table 1: Gross minimum wages, selected EU Member States and the UK, in € and national currencies, 2020 and 2021 compared
  Table 2: Sub-minimum rates for selected EU Member States and the UK as of January 2021
  Table 3: Occupational or sector-related statutory minimum wage rates in Cyprus, Malta and Romania, January 2021
  Table 4: Seniority- or qualification-related top-ups of statutory minimum wage rates for private sector workers, January 2021
  Table 5: Minimum wage rates related to level of hardship or job demands for private sector workers, January 2021
  Table 6: Change in monthly minimum wages in collective agreements (%), between 1 January 2020 and 1 January 2021, for selected low-paid jobs (national currencies)
  Table 7: Minimum wage setting for 2021 – Countries that followed previous commitments
  Table 8: Minimum wage setting for 2021 – Countries that adhered to formulas
  Table 9: Minimum wage setting for 2021 – Countries that fell short of previous targets
  Table 10: Minimum wage setting for 2021 – Countries that opted for cautious increases
  Table 11: Minimum wage setting for 2021 – Countries that froze the level or deferred decisions
  Table 12: Change in the number of employees 2019 to 2020 and proportion of minimum wage workers, by sector


  Table A1: Legal basis for statutory minimum wages
  Table A2: Overview of changes to minimum wage regulations in 2020
  Table A3: Wage rates in collective agreements related to 10 selected low-paid jobs, 2020 to 2021, in national currency
  Table A4: Minimum wage references used in short-time working schemes or for subsidised employment
  Table A5: References to the minimum wage determining the eligibility for income support when employed
  Table A6: Minimum wage references used to determine the level of COVID-19-related benefits for self-employed people, working parents and others
  Table A7: References to the minimum wage determining the eligibility to obtain certain benefits
  Table A8: List of other COVID-19 EU PolicyWatch database cases referred to in this report by country
  Table A9: Network of Eurofound Correspondents

  List of figures

  The report has the following list of figures:

  Figure 1: Breakdown of national decision-makers interviewed, based on organisation type and system type (%)
  Figure 2: Hourly minimum wages (€), selected Member States, 2021  
  Figure 3: Collectively agreed average or median monthly pay in 10 low-paid jobs, January 2021 (€)
  Figure 4: Minimum wage setting for 2021 and the role of the social partners
  Figure 5: Change in number of employees between 2019 and 2020 and proportion of minimum wage workers by occupation, men and women
  Figure 6: Stances towards the proposed directive by respondent type (%)
  Figure 7: Stances towards the proposed directive by type of wage setting (%)

Part of the series

 • Minimum wages in the EU

  This series reports on developments in minimum wage rates across the EU, including how they are set and how they have developed over time in nominal and real terms. The series explores where there are statutory minimum wages or collectively agreed minimum wages in the Member States, as well as minimum wage coverage rates by gender.  

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen