Promoting social cohesion and convergence

Behoud van vertrouwen tijdens de COVID-19-pandemie

Report
Gepubliceerd
16 november 2022
Front cover for Eurofound's publication entitled 'Maintaining trust during the COVID-19 pandemic'
pdf
Formats and languages
Executive summary
Downloaden

Hoofdconclusies

 • Tijdens de pandemie heeft een toename van het vertrouwen van burgers – en dan met name in nationale instellingen – geleid tot een grotere tevredenheid over de beleidsreacties van overheden op COVID-19. Hieruit blijkt dat het vertrouwen van burgers van essentieel belang is om een crisis doeltreffend aan te pakken. Het verkrijgen van inzicht in het belang van samenlevingen met een hoge vertrouwensgraad en in de kracht van vertrouwen is cruciaal om toekomstige crises het hoofd te bieden.
Read more
 • Tijdens de pandemie heeft een toename van het vertrouwen van burgers – en dan met name in nationale instellingen – geleid tot een grotere tevredenheid over de beleidsreacties van overheden op COVID-19. Hieruit blijkt dat het vertrouwen van burgers van essentieel belang is om een crisis doeltreffend aan te pakken. Het verkrijgen van inzicht in het belang van samenlevingen met een hoge vertrouwensgraad en in de kracht van vertrouwen is cruciaal om toekomstige crises het hoofd te bieden.
 • Het in aanmerking nemen van de economische zorgen van burgers speelt een belangrijke rol bij de opbouw van een samenleving die wordt gekenmerkt door een hoog vertrouwen. Een eerlijk en inclusief herstel van de pandemie, met gelijke toegang tot onderwijs en opleiding, werkgelegenheid, betaalbare huisvesting en sociale zekerheid, met name tegen de achtergrond van een rechtvaardige overgang waarbij geen enkele persoon of regio achterblijft, zijn van essentieel belang om deze inspanningen te verwezenlijken.
 • Uit onderzoek blijkt dat personen met een hoge mate van vertrouwen het meest geneigd zijn deel te nemen aan vaccinatiecampagnes. Dit wijst erop dat samenlevingen slechts doeltreffend op een gezondheidscrisis kunnen reageren als zij een bevolking met een hoge mate van vertrouwen hebben. Ook het vertrouwen in instellingen speelt hierbij een belangrijke rol.
 • Tijdens de COVID-19-pandemie werden personen met weinig vertrouwen in instellingen, zoals overheidsinstanties en wetenschappelijke en medische instellingen, in verband gebracht met een lage vaccinatiegraad. Aangezien het vertrouwen in het gezondheidsstelsel en de farmaceutische industrie in deze context bijzonder relevant is, moeten beleidsmakers duidelijk en voortdurend over vaccins en hun bijwerkingen communiceren.
 • Uit onderzoek blijkt dat respondenten die sociale media als belangrijkste nieuwsbron gebruiken, doorgaans minder vertrouwen hebben in instellingen en minder tevreden zijn over door de overheid vastgestelde COVID-19-maatregelen dan respondenten die hun nieuws vooral uit de traditionele media halen. Het aanpakken van onjuiste of misleidende informatie en het weerleggen van opzettelijk misleidende informatie op sociale media moet daarom een prioriteit zijn voor zowel de EU als haar lidstaten.
Read less

Samenvatting

In het verslag wordt onderzocht hoe het vertrouwen van burgers in instellingen – waaronder nationale overheden, de EU, de wetenschap en de media – zich tijdens de COVID-19-pandemie in 2020 en 2021 ontwikkelde. De rol van de media wordt erin geanalyseerd, en dan met name het verband tussen het gebRead more

In het verslag wordt onderzocht hoe het vertrouwen van burgers in instellingen – waaronder nationale overheden, de EU, de wetenschap en de media – zich tijdens de COVID-19-pandemie in 2020 en 2021 ontwikkelde. De rol van de media wordt erin geanalyseerd, en dan met name het verband tussen het gebruik van sociale media en vertrouwen evenals de impact van onjuiste of misleidende informatie en van desinformatie (opzettelijk misleidende informatie) tijdens de crisis. Op basis van een uitgebreid literatuuronderzoek worden in het verslag de gevolgen van COVID-19-beleidsmaatregelen beschreven, met bijzondere aandacht voor het vertrouwen van burgers in hun nationale instellingen en in de EU. Het verslag schetst de dynamiek van vertrouwen en ontevredenheid in de context van de pandemie, met inbegrip van de invloed van vaccinatiecampagnes.

Read less

Formats and languages

 • Verslag

  Front cover for Eurofound's publication entitled 'Maintaining trust during the COVID-19 pandemic'
  Aantal bladzijden: 
  74
  Nummer: 
  EF22001
  ISBN: 
  978-92-897-2291-9
  Catalogusnummer: 
  TJ-03-22-045-EN-N
  DOI: 
  10.2806/707872
  Catalogue info

  Behoud van vertrouwen tijdens de COVID-19-pandemie

  Formaten

  Deze publicatie citeren: 

  Eurofound (2022), Maintaining trust during the COVID-19 pandemic, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Nummer: 
  EF22001EN1
  Catalogue info

  Maintaining trust during the COVID-19 pandemic

  Auteur(s): 
  Eurofound

  Beschikbaar om te downloaden in 1 taal

  Downloaden
 • Tables and graphs

  The report contains the following lists of tables and figures

  List of tables

  • Table 1: Definitions of digitisation technologies
  • Table 2: Overview of the digitisation case studies
  • Table 3: Most relevant sectors for technology uptake and use cases
  • Table 4: Drivers of and barriers to the adoption of digitisation technologies
  • Table 5: Overview of approaches to digitisation across the establishments investigated
  • Table 6: Areas of work organisation most impacted by the use of digitisation technologies
  • Table 7: Elements of job quality impacted by the use of digitisation technologies
  • Table 8: Specific impacts of digitisation technologies on skills and discretion

  List of figures

  • Figure 1: Analytical model for digital technologies
  • Figure 2: Adoption by enterprises of IoT and 3D printing by size and sector, EU27, 2020 (%)
  • Figure 3: Advanced technology use by enterprises (with at least 10 employees) by country, EU27, 2020 (%)
  • Figure 4: Distribution of IoT clusters in Europe, 2019
  • Figure 5: Key elements for successful technology implementation
 • Subscribe to updates

  To be notified of this publication and other publications in this area please visit the subscription management centre to update your contact details and subscription preferences.

Part of the series

 • COVID-19

  Eurofound’s work on COVID-19 examines the far-reaching socioeconomic implications of the pandemic across Europe as they continue to impact living and working conditions. A key element of the research is the e-survey, launched in April 2020, with five rounds completed at different stages during 2020, 2021 and 2022. This is complemented by the inclusion of research into the ongoing effects of the pandemic in much of Eurofound’s other areas of work.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen