Living conditions and quality of life

COVID-19 en ouderen: impact op hun leven, ondersteuning en zorg

Report
Gepubliceerd
28 januari 2022
pdf
Formats and languages
Executive summary in 22 languages
Downloaden

Hoofdconclusies

 • Tijdens de COVID-19-pandemie zijn de sociale contacten in alle leeftijdsgroepen in de EU afgenomen. Onder ouderen deden zich met name zorgwekkende trends voor in de leeftijdsgroep van 80 jaar en ouder: in de zomer van 2020 voelde 18 % van de betrokkenen zich eenzamer dan vóór de pandemie en had een derde van hen het huis niet verlaten sinds het begin van de pandemie.
Read more
 • Tijdens de COVID-19-pandemie zijn de sociale contacten in alle leeftijdsgroepen in de EU afgenomen. Onder ouderen deden zich met name zorgwekkende trends voor in de leeftijdsgroep van 80 jaar en ouder: in de zomer van 2020 voelde 18 % van de betrokkenen zich eenzamer dan vóór de pandemie en had een derde van hen het huis niet verlaten sinds het begin van de pandemie.
 • Mensen van alle leeftijden hadden tijdens de pandemie te kampen met een verslechtering van de geestelijke gezondheid, maar jongeren en 80-plussers werden het zwaarst getroffen. In de zomer van 2020 was 23 % van de 80-plussers vaker dan voor de pandemie verdrietig. Ruime toegang tot geestelijke gezondheidszorg is belangrijk, maar het is ook van cruciaal belang om de oorzaken van geestelijke gezondheidsproblemen aan te pakken, zoals sociaal isolement en moeilijkheden om rond te komen.
 • Zowel inkomensdalingen als inkomensstijgingen kwamen minder vaak voor bij ouderen, voor wie de pensioenen een stabiele bron van inkomsten bleken te zijn. Uitgaven in verband met de pandemie, bijvoorbeeld voor particulier vervoer en zorgdiensten, leidden echter tot financiële problemen, met name voor lage-inkomensgroepen. De invoering van betaalbare zorgdiensten kan de situatie van mensen met een laag inkomen helpen verbeteren.
 • Tijdens de pandemie gingen vooral ouderen minder bewegen. In de zomer van 2020 ging 41 % van de personen van de 50-plussers minder vaak naar buiten om te wandelen dan vóór de pandemie. Om een gezonde levensstijl aan te moedigen, overgewicht aan te pakken – met name bij 55- tot 74-jarigen met een laag inkomen – en positieve gewoonten te bevorderen, is het van belang lichaamsbeweging en actieve vervoerswijzen in alle gemeenschappen te stimuleren. Bovendien kan zo worden bijdragen aan de groene transitie.
 • Laagtechnologische (telefonische) e-gezondheidszorg heeft de toegang tot gezondheidszorg tijdens de COVID-19-pandemie vergemakkelijkt. Veel ouderen gaven echter nog steeds de voorkeur aan een persoonlijk consult en bijna de helft van de personen van 50 jaar en ouder die ervoor kozen gebruik te maken van e-gezondheidszorg, gaf te kennen dat deze niet volledig aan hun behoeften voldeed. Om in de toekomst voor een beter elektronisch zorgaanbod te zorgen, zal een betere afstemming op de behoeften van de gebruikers nodig zijn. Ook moet worden erkend dat e-gezondheidszorg beperkingen heeft, met name als het gaat om de verstrekking van veeleisende zorg.
Read less

Samenvatting

In dit verslag wordt ingegaan op de gevolgen van de COVID-19-crisis voor de levenskwaliteit van oudere burgers, met inbegrip van de gevolgen voor hun welzijn, financiën, werkgelegenheid en sociale inclusie. Er wordt gekeken naar de gevolgen voor het beroep dat wordt gedaan op zorgdiensten en de aRead more

In dit verslag wordt ingegaan op de gevolgen van de COVID-19-crisis voor de levenskwaliteit van oudere burgers, met inbegrip van de gevolgen voor hun welzijn, financiën, werkgelegenheid en sociale inclusie. Er wordt gekeken naar de gevolgen voor het beroep dat wordt gedaan op zorgdiensten en de afhankelijkheid van ouderen van andere vormen van ondersteuning. In het verslag worden beleidsmaatregelen voorgesteld die in de EU-lidstaten ten uitvoer zijn gelegd om ouderen op alle bovengenoemde gebieden te ondersteunen. Het gaat onder meer om maatregelen ter bevordering van zelfstandig wonen en regelingen ter bevordering van de integratie van ouderen op de arbeidsmarkt of ter voorkoming van werkloosheid, aspecten die allemaal relevant zijn voor de levenskwaliteit van oudere burgers.

Read less

Formats and languages

 • Verslag

  Aantal bladzijden: 
  92
  Nummer: 
  EF21053
  ISBN: 
  978-92-897-2244-5
  Catalogusnummer: 
  TJ-03-21-504-EN-N
  DOI: 
  10.2806/028438
  Catalogue info

  COVID-19 en ouderen: impact op hun leven, ondersteuning en zorg

  Formaten

  Deze publicatie citeren: 

  Eurofound (2022), COVID-19 and older people: Impact on their lives, support and care, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Nummer: 
  EF21053EN1
  Catalogue info

  COVID-19 en ouderen: impact op hun leven, ondersteuning en zorg

  Auteur(s): 
  Eurofound

  Beschikbaar om te downloaden in 22 talen

  Downloaden
 • Tables and graphs

  The report contains the following list of figures.

  • Figure 1: Changes to health since the start of the pandemic, by age group and gender, summer 2020, EU (%)
  • Figure 2: Feeling sad or depressed more often than before the pandemic, by age group and gender, summer 2020, EU (%)
  • Figure 3: Risk of depression, by age group, EU (%)
  • Figure 4: Going out for walks more or less often than before the pandemic, by age group (50+), summer 2020, EU (%)
  • Figure 5: Social contacts, by age group, summer 2020, EU (%)
  • Figure 6: In-person and remote contacts at least weekly, by age group, summer 2020, EU (%)
  • Figure 7: Loneliness, by age group, EU (%)
  • Figure 8: Changes in working hours, by age group, spring and summer 2020, EU (%)
  • Figure 9: Teleworking, by age group, spring and summer 2020, EU (%)
  • Figure 10: Work–life conflicts among workers, by gender and age group, EU (%)
  • Figure 11: Informal care for more than five hours a week, by gender and age group, EU (%)
  • Figure 12: Volunteering for over five hours a week during the pandemic, by gender and age group, EU (%)
  • Figure 13: Reduction in household income of over 10%, by age group, summer 2020, EU (%)
  • Figure 14: Low levels of savings, by age group, EU (%)
  • Figure 15: Difficulty making ends meet, by age group, EU (%)
  • Figure 16: Expectations: financial situation in three months’ time, by age group, EU (%)
  • Figure 17: Help from people outside the home with obtaining necessities, by age group, summer 2020, EU (%)
  • Figure 18: Medical care use since the start of the pandemic, by age group, spring 2021, EU (%)
  • Figure 19: Importance of reasons for unmet healthcare needs since the start of the pandemic, by age group, summer 2020 and spring 2021, EU
  • Figure 20: Types of unmet healthcare need, by age group, spring 2021, EU (%)
  • Figure 21: Healthcare or health insurance arrears, by age group, EU (%)
  • Figure 22: Extent to which e-healthcare met users’ needs, by age group, 2021, EU (%)

Onderzoek dat is uitgevoerd vóór de terugtrekking van het VK uit de Europese Unie op 31 januari 2020 en dat vervolgens is gepubliceerd, kan gegevens over de 28 EU-lidstaten bevatten. Na deze datum wordt bij onderzoek alleen rekening gehouden met de 27 EU-lidstaten (EU28 minus het VK), tenzij anders vermeld.

Part of the series

 • COVID-19

  Eurofound’s work on COVID-19 examines the far-reaching socioeconomic implications of the pandemic across Europe as they continue to impact living and working conditions. A key element of the research is the e-survey, launched in April 2020, with five rounds completed at different stages during 2020, 2021 and 2022. This is complemented by the inclusion of research into the ongoing effects of the pandemic in much of Eurofound’s other areas of work.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen