Living conditions and quality of life

De COVID-19-pandemie en de genderkloof op het werk en thuis

Report
Gepubliceerd
13 oktober 2022
pdf
Formats and languages
Executive summary
Downloaden

Hoofdconclusies

 • Traditionele genderrollen waarin vrouwen als primaire verzorgers figureren, zijn nog steeds bepalend voor de hedendaagse sociale normen – voor zowel vrouwen als mannen. Dit komt onder andere tot uiting in betaald en onbetaald werk. Deze rolverdeling leidt namelijk tot aanhoudende verschillen tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt en daarbuiten, die hun weerslag vinden in verschillende indicatoren, zoals arbeidsomstandigheden, armoede, totale arbeidstijd en conflicten tussen werk en privéleven.
Read more
 • Traditionele genderrollen waarin vrouwen als primaire verzorgers figureren, zijn nog steeds bepalend voor de hedendaagse sociale normen – voor zowel vrouwen als mannen. Dit komt onder andere tot uiting in betaald en onbetaald werk. Deze rolverdeling leidt namelijk tot aanhoudende verschillen tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt en daarbuiten, die hun weerslag vinden in verschillende indicatoren, zoals arbeidsomstandigheden, armoede, totale arbeidstijd en conflicten tussen werk en privéleven.
 • De impact van de COVID-19-pandemie op de arbeidsmarkt was opmerkelijk genderneutraal op EU-niveau, deels als gevolg van de oververtegenwoordiging van vrouwen in sectoren die getroffen werden door lockdowns, maar ook van het grote aandeel vrouwen in telewerkbare functies en essentiële sectoren. Uit onderzoek blijkt echter dat het banenverlies voor vrouwen tijdens de COVID-19-crisis vooral de slechtst betaalde werknemers betreft, terwijl het banenverlies voor mannen gelijker is verdeeld.
 • De conflicten tussen werk en privéleven zijn tijdens de COVID-19-pandemie dramatisch toegenomen, met name onder thuiswerkende moeders van jonge kinderen. Nu Europa de pandemie achter zich laat, moeten beleidsmakers aandacht besteden aan het feit dat vrijwillige flexibele werkregelingen – waarvan meestal vrouwen gebruikmaken – ook kunnen leiden tot een toename van de onbetaalde werklast en geringere zichtbaarheid op de werkplek, met langetermijngevolgen voor de loopbaanontwikkeling, lonen en pensioenen.
 • De COVID-19-crisis heeft duidelijk gemaakt dat zorgdiensten een cruciale rol spelen voor de arbeidsmarktparticipatie, de financiële zekerheid en het algemene welzijn van vrouwen. Het is van essentieel belang dat de lidstaten er alles aan doen om een kwalitatief hoogwaardige, toegankelijke en betaalbare zorgverlening te ondersteunen en tegelijkertijd het personeelstekort aan te pakken en de arbeidsomstandigheden in deze sector te verbeteren.
 • Het herstel na de pandemie is een kans om een echte verandering teweeg te brengen in gendernormen, gedragslijnen en beleidsinnovatie. Het zal van cruciaal belang zijn dat beleidsmakers, met inbegrip van de sociale partners, prioriteit geven aan genderkwesties en de vooruitgang op dit gebied blijven monitoren en evalueren.
Read less

Samenvatting

De COVID-19-pandemie heeft de ongelijkheid in de Europese samenlevingen op tal van vlakken versterkt, onder meer waar het gaat om ongelijkheden tussen vrouwen en mannen op een aantal cruciale gebieden. In dit verslag wordt ingegaan op genderongelijkheden die reeds vóór de COVID-19-crisis bestondeRead more

De COVID-19-pandemie heeft de ongelijkheid in de Europese samenlevingen op tal van vlakken versterkt, onder meer waar het gaat om ongelijkheden tussen vrouwen en mannen op een aantal cruciale gebieden. In dit verslag wordt ingegaan op genderongelijkheden die reeds vóór de COVID-19-crisis bestonden en wordt beschreven op welke wijze de pandemie de genderkloof heeft beïnvloed. Ook wordt een analyse gemaakt van de verschillende beleidsreacties van nationale overheden in de hele EU die erop zijn gericht de genderkloof aan te pakken en te voorkomen dat deze tijdens de pandemie groter wordt. De gevolgen van de pandemie voor de werkgelegenheid op EU-niveau zijn over het geheel genomen opmerkelijk genderneutraal geweest, met lichte verschillen tussen afzonderlijke sectoren en sociaaleconomische groepen. De reeds bestaande verschillen tussen mannen en vrouwen op het gebied van onbetaald werk blijven bestaan en leiden verder tot conflicten tussen werk en privéleven, met name onder thuiswerkende moeders van jonge kinderen. Tot slot worden in het verslag vooruitzichten voor genderongelijkheid in Europa geschetst, met aandacht voor factoren die bepalend zullen zijn voor de toekomstige ontwikkeling van gendergelijkheid: gendersegregatie op de arbeidsmarkt, de genderkloof bij telewerk en hybride werk en gendermainstreaming in de beleidsvorming – met name met betrekking tot zorgtaken en zorgdiensten.

Read less

Formats and languages

 • Verslag

  Aantal bladzijden: 
  86
  Nummer: 
  EF22010
  ISBN: 
  978-92-897-2275-9
  Catalogusnummer: 
  TJ-07-22-930-EN-N
  DOI: 
  10.2806/015588
  Catalogue info

  De COVID-19-pandemie en de genderkloof op het werk en thuis

  Formaten

  Deze publicatie citeren: 

  Eurofound (2022), COVID-19 pandemic and the gender divide at work and home, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Nummer: 
  EF22010EN1
  Catalogue info

  COVID-19 pandemic and the gender divide at work and home

  Auteur(s): 
  Eurofound

  Beschikbaar om te downloaden in 1 taal

  Downloaden
 • Working papers

 • Tables and graphs

  The report contains the following table and figures

  • Table: Gender equality policy measures analysed as part of the research
  • Figure 1: Annual labour market indicators, 2002–2019, EU27
  • Figure 2: Employment rate in 2019, by gender and country (%)
  • Figure 3: Average number of actual hours of work a week in main job, annual data by gender, 2002–2019, EU27 (hours)
  • Figure 4: Main reason for economic inactivity, by gender, 2019, EU27 (%)
  • Figure 5: Economic inactivity due to care responsibilities, family reasons, or personal reasons in 2019, by gender and country (%)
  • Figure 6: Top 10 employment sectors, 2019, EU27 (% of total employment by gender)
  • Figure 7: Mean hours spent on unpaid work, by gender and year, EU27 (hours per week)
  • Figure 8: Mean hours spent on unpaid work in 2016, by gender and country (hours per week)
  • Figure 9: Mean total working time among employed individuals in 2016, EU27 (hours per week)
  • Figure 10: Mean hours spent on total work in 2016, by gender and country (hours per week)
  • Figure 11: Frequency of sporting, cultural or leisure activity participation by gender in 2015, EU27 (%)
  • Figure 12: Work–life conflict by gender and parenthood status, EU27 (%)
  • Figure 13: Risk of depression by gender and year, EU27 (%)
  • Figure 14: Annual labour market indicators, 2019–2021, EU27 (%)
  • Figure 15: Monthly unemployment rate by gender, EU27 (%)
  • Figure 16: Quarterly employment rate by gender (change from Q3 2008/Q4 2019), EU27 (percentage points)
  • Figure 17: Share of employment in sector groups by gender in 2019, EU27 (% of total employment by gender)
  • Figure 18: Change in employment compared with Q2 2019, in sector groups by gender, EU27 (%)
  • Figure 19: Change in annual employment rate compared with 2019, by gender and age group, EU27 (percentage points)
  • Figure 20: Employment shifts (thousands) by gender and job–wage quintile: two crisis periods compared, EU27
  • Figure 21: Change in annual employment rate by gender and country (from 2019 to 2020) (percentage points)
  • Figure 22: Absence from work by main reason, EU27 (thousands)
  • Figure 23: Changes Q4 2019 to Q4 2021 in average number of actual weekly hours of work in main job by gender, EU27 (hours)
  • Figure 24: Total duration of school closures up until March 2022, by country (weeks)
  • Figure 25: Mean hours spent on unpaid work, by gender, EU27 (hours per week)
  • Figure 26: Mean hours spent on childcare, by gender and presence of children in the household, EU27 (hours per week)
  • Figure 27: Mean hours spent on unpaid work by gender, EU27 (hours per week)
  • Figure 28: Mean hours spent on unpaid work, by age and gender, EU27 (hours per week)
  • Figure 29: Sharing of unpaid work within couples, EU27 (%)
  • Figure 30: Change in division of unpaid work within couples, EU27 (%)
  • Figure 31: Change in division of childcare and education of children within couples, depending on both partners’ teleworking status, EU27 (%)
  • Figure 32: Mean total working time among employed individuals, EU27 (hours per week)
  • Figure 33: Changes in health during the pandemic by gender, EU27 (%)
  • Figure 34: Risk of depression during the pandemic by gender, EU27 (%)
  • Figure 35: Optimism about future during the pandemic by gender, EU27 (scale 1–5)
  • Figure 36: Risk of poverty or social exclusion by gender, EU27 (%)
  • Figure 37: Work–life conflicts by gender, EU27 (%)
  • Figure 38: Work–life conflicts, by gender and parenthood status, EU27 (%)
  • Figure 39: Difficulties concentrating on job because of family responsibilities, by teleworking and parenthood status, EU27 (%)

Onderzoek dat is uitgevoerd vóór de terugtrekking van het VK uit de Europese Unie op 31 januari 2020 en dat vervolgens is gepubliceerd, kan gegevens over de 28 EU-lidstaten bevatten. Na deze datum wordt bij onderzoek alleen rekening gehouden met de 27 EU-lidstaten (EU28 minus het VK), tenzij anders vermeld.

Part of the series

 • COVID-19

  Eurofound’s work on COVID-19 examines the far-reaching socioeconomic implications of the pandemic across Europe as they continue to impact living and working conditions. A key element of the research is the e-survey, launched in April 2020, with five rounds completed at different stages during 2020, 2021 and 2022. This is complemented by the inclusion of research into the ongoing effects of the pandemic in much of Eurofound’s other areas of work.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen