COVID-19

Leven, werken en COVID-19 in de Europese Unie en tien buurlanden van de EU

Report
Gepubliceerd
7 december 2022
pdf
Formats and languages

Hoofdconclusies

  • Veel jongere respondenten in de EU (28 %) en in de buurlanden van de EU (41 %) blijken gevoelens van sociale uitsluiting te ervaren en uiten bezorgdheid over hun financiële en werksituatie. Deze resultaten zijn te wijten aan aanhoudende effecten van de pandemie en schetsen een somber beeld voor heel Europa. Ook wijzen zij op de noodzaak van verdere beleidsaandacht, met name ten aanzien van jongeren.
Read more
  • Veel jongere respondenten in de EU (28 %) en in de buurlanden van de EU (41 %) blijken gevoelens van sociale uitsluiting te ervaren en uiten bezorgdheid over hun financiële en werksituatie. Deze resultaten zijn te wijten aan aanhoudende effecten van de pandemie en schetsen een somber beeld voor heel Europa. Ook wijzen zij op de noodzaak van verdere beleidsaandacht, met name ten aanzien van jongeren.
  • Gezondheid en geestelijk welzijn zijn in alle landen een belangrijk punt van zorg. Veel respondenten melden in dit verband een hoog risico op depressie. Bijzonder alarmerend is dat 75 % van de personen tussen 18 en 44 jaar in de buurlanden van de EU risico op een depressie loopt. Concrete beleidsmaatregelen om gezinnen tegen dakloosheid te beschermen, de kinderopvang te verbeteren en de toegang tot hoogwaardige gezondheidsdiensten, waaronder geestelijke zorg, te waarborgen, zijn van cruciaal belang om op deze gebieden vooruitgang te boeken.
  • Bijna alle respondenten maakten melding van een gebrekkig evenwicht tussen werk en privéleven. Uit de resultaten komen enorme verschillen tussen de landen naar voren als het gaat om werktijden en werkmoeheid, waarbij vrouwen vaker melden oververmoeid te zijn omdat zij in hun vrije tijd verrichten het meeste onbetaalde huishoudelijke werk, vooral in de buurlanden van de EU. Hieruit blijkt de noodzaak van genderspecifieke actieve arbeidsmarktmaatregelen die specifiek op vrouwen zijn gericht, en van doeltreffend overheidsbeleid in de gezondheids- en zorgsector.
  • 70 % van de respondenten uit de buurlanden van de EU zegt onvoldoende toegang tot onderwijs- en opleidingsprogramma’s te hebben. Onderwijs- en opleidingsstelsels bieden enorme mogelijkheden voor bij- en omscholing van werkzoekenden en lagergeschoolden, met name via arbeidsbureaus. Het Europees Jaar van de Vaardigheden 2023 zal een belangrijke gelegenheid bieden om doeltreffende en inclusieve investeringen in het opleidingsaanbod in heel Europa te bevorderen.
  • In alle 27 EU-lidstaten en de buurlanden van de EU meldden respondenten problemen in verband met de kosten van levensonderhoud gemeld, en wel in grotere mate dan in 2021 en 2020. Een opvallend groot aantal mensen heeft moeite om rond te komen: 48 % in de EU-27 en tot 81 % in buurlanden van de EU waar de armoede het meest wijdverspreid is. Om armoede beter te kunnen bestrijden is het van cruciaal belang om prioritaire maatregelen in het kader van de Europese pijler van sociale rechten te treffen die bijdragen tot het creëren van hoogwaardige werkgelegenheid en rechtvaardige socialebeschermingsstelsels.
Read less

Samenvatting

De enquête “Leven, werken en COVID-19”, die begin 2020 door Eurofound werd gelanceerd, is bedoeld om de brede impact van de pandemie op het werk en het leven van EU-burgers in kaart te brengen. De vijfde editie van de Eurofound-enquête, die in het voorjaar van 2022 werd gehouden, werpt ook licht Read more

De enquête “Leven, werken en COVID-19”, die begin 2020 door Eurofound werd gelanceerd, is bedoeld om de brede impact van de pandemie op het werk en het leven van EU-burgers in kaart te brengen. De vijfde editie van de Eurofound-enquête, die in het voorjaar van 2022 werd gehouden, werpt ook licht op een nieuwe onzekere realiteit die het gevolg is van de oorlog in Oekraïne, de historisch hoge inflatie en sterk gestegen kosten van levensonderhoud. Bij wijze van proef heeft de Europese Stichting voor opleiding (ETF) een verkorte versie van de vragenlijst verspreid in tien buurlanden van de Europese Unie (EU). Dit gezamenlijke factsheet van Eurofound en ETF bevat een uittreksel van de resultaten van de enquête die zowel de EU-27 als de tien geselecteerde buurlanden van de EU bestrijkt.
De resultaten tonen aan dat er ten minste één duidelijke overeenkomst is tussen de respondenten uit alle landen, namelijk ernstige bezorgdheid over de stijgende kosten van levensonderhoud. Tegelijkertijd wijzen ze op grote verschillen in levens- en arbeidsomstandigheden tussen de respondenten uit beide groepen landen, maar ook op grote verschillen binnen de EU zelf en tussen de betrokken buurlanden van de EU.

Read less

Formats and languages

Note on gender: In the analysis of the Living, working and COVID-19 e-survey data, respondents are categorised according to gender on the basis of the following question: ‘Would you describe yourself as … a man; a woman; or would you describe yourself in another way?’ The number of respondents who described themselves ‘in another way’ was not sufficient to allow for separate analysis. The terms ‘male’ and ‘female’ are used adjectivally to describe characteristics and experiences relating to men and women, respectively.

Part of the series

  • COVID-19

    Eurofound’s work on COVID-19 examines the far-reaching socioeconomic implications of the pandemic across Europe as they continue to impact living and working conditions. A key element of the research is the e-survey, launched in April 2020, with five rounds completed at different stages during 2020, 2021 and 2022. This is complemented by the inclusion of research into the ongoing effects of the pandemic in much of Eurofound’s other areas of work.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen