Industrial relations and social dialogue

Sociale dialoog en collectieve onderhandelingen in de ziekenhuissector tijdens de COVID-19-pandemie

Report
Gepubliceerd
1 december 2022
pdf
Formats and languages
Executive summary
Downloaden

Hoofdconclusies

 • In landen met een lange traditie van samenwerking tussen de sociale partners speelden de sociale dialoog en collectieve onderhandelingen een belangrijke rol bij het aanpakken van een aantal van de uitdagingen die de COVID-19-pandemie voor de ziekenhuissector met zich meebracht. Onderhandelingen tussen de sociale partners waren van cruciaal belang om onder meer overeenstemming te bereiken over de wijzigingen in de arbeidsorganisatie die nodig waren om de gezondheidscrisis aan te pakken en over de doeltreffende toewijzing van aanvullende middelen en middelen.
Read more
 • In landen met een lange traditie van samenwerking tussen de sociale partners speelden de sociale dialoog en collectieve onderhandelingen een belangrijke rol bij het aanpakken van een aantal van de uitdagingen die de COVID-19-pandemie voor de ziekenhuissector met zich meebracht. Onderhandelingen tussen de sociale partners waren van cruciaal belang om onder meer overeenstemming te bereiken over de wijzigingen in de arbeidsorganisatie die nodig waren om de gezondheidscrisis aan te pakken en over de doeltreffende toewijzing van aanvullende middelen en middelen.
 • Tijdens de COVID-19-crisis hebben sociale dialoog en collectieve onderhandelingen zelfs in een aantal landen waar zij gewoonlijk geen prominente rol spelen in belangrijke mate bijgedragen tot het vinden van oplossingen voor de uitdagingen in de ziekenhuissector. Zo heeft de sociale dialoog in de ziekenhuissector bijvoorbeeld in Bulgarije, Cyprus, Estland, Malta en Tsjechië een nieuwe impuls gekregen. In de landen die het zwaarst zijn getroffen door bezuinigingsmaatregelen in de gezondheidssector na de financiële crisis van 2007-2008 – namelijk Griekenland, Portugal en Spanje – en waar de zorgstelsels nog niet volledig waren hersteld van de personeelsinkrimpingen en salarisblokkeringen in die periode, hebben de regeringen daarentegen wetgeving ingevoerd zonder de sociale partners daarbij te betrekken, zodat deze een beperkte rol speelden bij het organiseren van de algemene respons.
 • Tijdens de pandemie hebben de sociale partners in de ziekenhuissector zich ook om andere zaken bekommerd dan de traditionele kwesties loon en arbeidstijd. Om de noodzakelijke personeelscapaciteit in ziekenhuizen veilig te stellen, moesten zij regelmatig worden betrokken bij de aanpassing van de werkmethoden, de herverdeling van personeel en andere maatregelen ter bescherming van de gezondheid en veiligheid van het personeel.
 • De pandemie heeft het bestaande personeelstekort verergerd en zal waarschijnlijk leiden tot meer internationale concurrentie bij de aanwerving van beroepskrachten in de gezondheidszorg. De sociale partners in deze sector maken zich steeds meer zorgen over de gevolgen die een hoge mate van stress en een hoge werklast kunnen hebben voor het behoud van personeel, aangezien deze factoren veel werknemers ertoe bewegen de sector te verlaten.
 • Wanneer sociale dialoog en collectieve onderhandelingen een prominente rol speelden bij het aanpakken van de uitdagingen waarmee de ziekenhuissector tijdens de COVID-19-pandemie werd geconfronteerd, bleek dit tot een betere en snellere respons te leiden. Hieruit blijkt dat een goed functionerende sociale dialoog en collectieve onderhandelingen van cruciaal belang zijn voor een sterke ziekenhuissector en de paraatheid van de EU voor mogelijke toekomstige gezondheidscrises kunnen vergroten.
Read less

Samenvatting

In dit verslag wordt de rol geanalyseerd van de sociale dialoog en collectieve onderhandelingen bij het aanpakken van de uitdagingen die door de COVID-19-pandemie in de ziekenhuissector zijn ontstaan of zijn verergerd. Ook wordt onderzocht of de bestaande processen voor sociale dialoog en collectRead more

In dit verslag wordt de rol geanalyseerd van de sociale dialoog en collectieve onderhandelingen bij het aanpakken van de uitdagingen die door de COVID-19-pandemie in de ziekenhuissector zijn ontstaan of zijn verergerd. Ook wordt onderzocht of de bestaande processen voor sociale dialoog en collectieve onderhandelingen op nationaal niveau zijn aangepast om deze nieuwe uitdagingen het hoofd te kunnen bieden. Het onderzoek omvatte een literatuuronderzoek om de structurele kenmerken van de ziekenhuissector in perspectief te plaatsen, alsook een analyse van beleidsinitiatieven om de crisis in de EU-27 en Noorwegen te beheersen. Uit de bevindingen komt naar voren dat de mate en de aard van de betrokkenheid van de sociale partners bij de respons op de pandemie in Europa varieerde. In sommige landen speelden de sociale dialoog en collectieve onderhandelingen een prominente rol, in andere was dat in mindere mate het geval. Hoewel er geen substantiële veranderingen zijn geconstateerd in de institutionele opzet en procedures van de sociale dialoog bleek dat deze zich uitstrekte tot andere onderwerpen dan alleen de traditionele gebieden werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden.

Read less

Formats and languages

 • Verslag

  Aantal bladzijden: 
  52
  Nummer: 
  EF21030
  ISBN: 
  978-92-897-2296-4
  Catalogusnummer: 
  TJ-05-22-381-EN-N
  DOI: 
  10.2806/660968
  Catalogue info

  Sociale dialoog en collectieve onderhandelingen in de ziekenhuissector tijdens de COVID-19-pandemie

  Formaten

  Deze publicatie citeren: 

  Eurofound (2022), Social dialogue and collective bargaining in the hospital sector during the COVID-19 pandemic, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Nummer: 
  EF21030EN1
  Catalogue info

  Social dialogue and collective bargaining in the hospital sector during the COVID-19 pandemic

  Auteur(s): 
  Eurofound

  Beschikbaar om te downloaden in 1 taal

  Downloaden
 • Tables and graphs

  The report contains the following lists of tables and figures.

  List of tables

  • Table 1: Distribution of social dialogue and collective bargaining practices, by type of social partner involvement and issues covered
  • Table 2: Bargaining level of pay initiatives addressed in social dialogue and collective bargaining rounds
  • Table 3: Summary of major developments in social dialogue and collective bargaining in the hospital sector during the COVID-19 pandemic in different industrial democracy clusters

  List of figures

  • Figure 1: Change in employment in the hospital sector (%), EU Member States, 2015–2020
  • Figure 2: Share of hospital employment out of total employment (%), EU Member States and the United Kingdom, 2015 and 2020
  • Figure 3: Breakdown of hospital doctors by gender (%), EU Member States and Norway, 2019
  • Figure 4: Breakdown of hospital doctors by age (%), EU Member States and Norway, 2019
  • Figure 5: Ratio of nurses and midwives to doctors in hospitals (full-time equivalents), EU Member States, Norway and the United Kingdom, 2019 or most recent data available
  • Figure 6: Share of temporary employment in hospital sector and total employment (%), EU Member States, 2020
  • Figure 7: Share of part-time employment in hospital sector and total employment (%), EU Member States, 2020
  • Figure 8: Share of foreign-trained doctors in country (%), EU Member States, Norway and the United Kingdom, 2019
  • Figure 9: Share of foreign-trained nurses in country (%), EU Member States, Norway and the United Kingdom, 2019
  • Figure 10: Distribution of hospital beds (%), by type of ownership, EU Member States, 2019
  • Figure 11: Remuneration of nurses and doctors (salary ratio to national average wage), EU Member States, Norway and the United Kingdom, 2019
  • Figure 12: Wages of hospital nurses and specialists in selected central and eastern European countries, 2010–2019
  • Figure 13: Wages of hospital nurses and specialists in Greece, Ireland, Italy, Portugal and Spain, 2010–2019
 • Subscribe to updates

  To be notified of this publication and other publications in this area please visit the subscription management centre to update your contact details and subscription preferences.

Onderzoek dat is uitgevoerd vóór de terugtrekking van het VK uit de Europese Unie op 31 januari 2020 en dat vervolgens is gepubliceerd, kan gegevens over de 28 EU-lidstaten bevatten. Na deze datum wordt bij onderzoek alleen rekening gehouden met de 27 EU-lidstaten (EU28 minus het VK), tenzij anders vermeld.

Part of the series

 • COVID-19

  Eurofound’s work on COVID-19 examines the far-reaching socioeconomic implications of the pandemic across Europe as they continue to impact living and working conditions. A key element of the research is the e-survey, launched in April 2020, with five rounds completed at different stages during 2020, 2021 and 2022. This is complemented by the inclusion of research into the ongoing effects of the pandemic in much of Eurofound’s other areas of work.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen