Industrial relations

Telewerken in de EU: regelgevingskaders en recente ontwikkelingen

Report
Gepubliceerd
1 september 2022
pdf
Formats and languages
Executive summary
Downloaden

Hoofdconclusies

 • Telewerken blijft het nieuwe normaal. Het moet voor beleidsmakers een prioriteit blijven de ontwikkelingen in de lidstaten te volgen, vooral als het gaat om verschillende soorten telewerkregelingen, de organisatie van de arbeidstijd, het recht om offline te zijn, het recht om telewerk aan te vragen, het verband tussen telewerk en gendergelijkheid, het evenwicht tussen werk en privéleven en psychosociale risico’s. Ook zijn er gemeenschappelijke normen nodig om telewerkers in de hele EU gelijke bescherming te bieden.
Read more
 • Telewerken blijft het nieuwe normaal. Het moet voor beleidsmakers een prioriteit blijven de ontwikkelingen in de lidstaten te volgen, vooral als het gaat om verschillende soorten telewerkregelingen, de organisatie van de arbeidstijd, het recht om offline te zijn, het recht om telewerk aan te vragen, het verband tussen telewerk en gendergelijkheid, het evenwicht tussen werk en privéleven en psychosociale risico’s. Ook zijn er gemeenschappelijke normen nodig om telewerkers in de hele EU gelijke bescherming te bieden.
 • Er bestaat geen uniforme aanpak voor het reguleren van telewerk, aangezien werken op afstand zich op het raakvlak bevindt van verschillende vormen van regelgeving, beleid en werkculturen. De sociale dialoog kan een cruciale rol spelen bij de invoering van regelgeving inzake telewerk, zowel om werknemers te beschermen als om goede oplossingen voor werkgevers en werknemers te vinden.
 • Tien landen hebben sinds het begin van de pandemie nieuwe regelgeving inzake telewerk aangenomen, waarbij nog eens moet worden onderstreept hoe belangrijk het is om verder te werken aan capaciteitsopbouw voor de sociale dialoog. In lidstaten waar de cultuur van sociale dialoog naar verhouding minder sterk ontwikkeld is, is de toepassing van nationale regelgeving op bedrijfsniveau en de bescherming van telewerkers een ware uitdaging.
 • Tijdens de pandemie is een aanzienlijk aantal collectieve overeenkomsten inzake telewerk gesloten op bedrijfs- en sectorniveau, met name in sectoren met bestaande regelingen, zoals de financiële dienstverlening, de verwerkende industrie en de informatie- en communicatiesector. Bij de overheid, in het onderwijs, de gezondheidszorg en de maatschappelijke dienstverlening zijn nieuwe cao-afspraken tot stand gekomen die nog eens duidelijk maken dat telewerk in de hele EU snel een vaste manier van werken wordt.
 • Het aantal landen dat het recht op telewerken in de nationale wetgeving heeft opgenomen is sinds het begin van de pandemie verdubbeld. In verschillende landen, waaronder Frankrijk, Litouwen, Portugal en Nederland, hebben werknemers met functies die op afstand kunnen worden uitgevoerd nu het recht om telewerk aan te vragen, terwijl in Duitsland en Ierland momenteel aan desbetreffende wetgeving wordt gewerkt.
Read less

Samenvatting

In dit verslag worden de wetgeving en de collectieve onderhandelingen over telewerk in de 27 lidstaten en Noorwegen in kaart gebracht en onder de loep genomen. Onder andere wordt ingegaan op de belangrijkste verschillen en overeenkomsten tussen de landen wat betreft de wetgeving inzake telewerk eRead more

In dit verslag worden de wetgeving en de collectieve onderhandelingen over telewerk in de 27 lidstaten en Noorwegen in kaart gebracht en onder de loep genomen. Onder andere wordt ingegaan op de belangrijkste verschillen en overeenkomsten tussen de landen wat betreft de wetgeving inzake telewerk en recente wetswijzigingen op dat gebied. Ook wordt de huidige situatie met betrekking tot collectieve onderhandelingen over telewerk onderzocht. De analyse belicht tal van de nadelen en uitdagingen van telewerk, waarbij bijzondere aandacht wordt besteed aan cao-bepalingen betreffende de toegang tot telewerk, flexibele werktijden, continue beschikbaarheid/connectiviteit, isolatie, preventie van beroeps- en gezondheidsrisico’s en de kosten die werknemers maken wanneer zij op afstand werken. Nu COVID-19 de aanzet heeft gegeven tot een versnelde regulering van telewerk via zowel wetgeving als cao’s, wordt in het verslag besproken hoe de toekomst van telewerk op nationaal en EU-niveau zou kunnen worden geregeld om de arbeidsomstandigheden en het welzijn van werknemers te verbeteren.

Read less

Formats and languages

 • Verslag

  Aantal bladzijden: 
  80
  Nummer: 
  EF22032
  ISBN: 
  ISBN 978-92-897-2272-8
  Catalogusnummer: 
  TJ-07-22-792-EN-N
  DOI: 
  doi:10.2806/42974
  Catalogue info

  Telewerken in de EU: regelgevingskaders en recente ontwikkelingen

  Formaten

  Deze publicatie citeren: 

  Eurofound (2022), Telework in the EU: Regulatory frameworks and recent updates, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Nummer: 
  EF22032EN1
  Catalogue info

  Telework in the EU: Regulatory frameworks and recent updates

  Auteur(s): 
  Eurofound

  Beschikbaar om te downloaden in 1 taal

  Downloaden
 • Tables and graphs

  The report contains the following lists of tables and figures.

  List of tables

  • Table 1: Key terms and definitions
  • Table 2: Telework regulation clusters
  • Table 3: Changes in national regulations of telework
  • Table 4: Main topics addressed in telework legislative reforms
  • Table 5: Overview of national-level (cross-industry) collective agreements on telework
  • Table 6: Statutory definitions of telework
  • Table 7: Legislative provisions on the right to disconnect
  • Table 8: Overview of sectoral collective agreements by sector and country
  • Table 9: Sample of company-level collective agreements by countries and date of entry

  List of figures

  • Figure 1: Regulation of telework in EU countries and Norway
  • Figure 2: Number of sectors covered by sectoral agreements with telework provisions by selected Member States, 2021
  • Figure 3: Number of selected Member States with collective agreements on telework by sector, 2021
  • Figure 4: Number of sectoral-level agreements with telework provisions covering different aspects

Onderzoek dat is uitgevoerd vóór de terugtrekking van het VK uit de Europese Unie op 31 januari 2020 en dat vervolgens is gepubliceerd, kan gegevens over de 28 EU-lidstaten bevatten. Na deze datum wordt bij onderzoek alleen rekening gehouden met de 27 EU-lidstaten (EU28 minus het VK), tenzij anders vermeld.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen