Vierde Europese enquête naar de arbeidsomstandigheden: Samenvatting

Werk speelt een grote rol in het leven van de meeste Europeanen. Op communautair beleidsniveau wordt onderkend dat meer inzicht in de arbeidsomstandigheden van mensen in de verschillende landen van de EU cruciaal is voor het creëren van kwalitatief beter werk, een grotere productiviteit en meer werkgelegenheid – de zogeheten doelstellingen van Lissabon. De Europese enquêtes naar de arbeidsomstandigheden die om de vijf jaar door de Stichting worden gehouden, geven sinds 1990 een waardevol inzicht in de kwaliteit van de arbeid. Deze vierde enquête geeft een beeld van de opvattingen van werkenden over een breed scala aan onderwerpen, zoals de werkorganisatie, werktijden, gelijke kansen, scholing, gezondheid en welbevinden, en arbeidsvoldoening.Gepubliceerd: 12 April, 2007
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen