De Europese bedrijvenenquête - de eerste resultaten (résumé)

Résumé
Gepubliceerd
30 mei 2011
Authors: 
Eurofound

Samenvatting

In het voorjaar van 2009 is Eurofound begonnen met een grootschalige representatieve enquête onder managers en werknemersvertegenwoordigers. De European Company Survey 2009 – Flexibility practices and social dialogue (ECS - de Europese bedrijvenenquête 2009 – Flexibiliteitsmethoden en sociale dialoog) is de tweede pan-Europese bedrijvenenquête die door Eurofound is uitgevoerd. De Europese bedrijvenenquête geeft een beeld van de flexibiliteitsmethoden van bedrijven en vormt een unieke bron van vergelijkbare informatie over de sociale dialoog op de werkplek. Uit eerder onderzoek van Eurofound is gebleken dat bedrijven verschillende flexibiliteitsmethoden gebruiken. Die methoden worden niet op zichzelf staand toegepast, maar in bepaalde combinaties. Middels de onderhavige enquête zijn de kwantitatieve en kwalitatieve aspecten onderzocht van de interne en externe flexibiliteit.Download PDF: NL (pdf 251.95 Kb)
 • Full report

  Number of Pages: 
  8
  Reference No: 
  ef0997
  ISBN: 
  978-92-897-0860-9
  Catalogue: 
  TJ-32-09-180-EN-C
  Catalogue info

  De Europese bedrijvenenquête - de eerste resultaten (résumé)

  Authors: 
  Eurofound

  In het voorjaar van 2009 is Eurofound begonnen met een grootschalige representatieve enquête onder managers en werknemersvertegenwoordigers. De European Company Survey 2009 – Flexibility practices and social dialogue (ECS - de Europese bedrijvenenquête 2009 – Flexibiliteitsmethoden en sociale dialoog) is de tweede pan-Europese bedrijvenenquête die door Eurofound is uitgevoerd. De Europese bedrijvenenquête geeft een beeld van de flexibiliteitsmethoden van bedrijven en vormt een unieke bron van vergelijkbare informatie over de sociale dialoog op de werkplek. Uit eerder onderzoek van Eurofound is gebleken dat bedrijven verschillende flexibiliteitsmethoden gebruiken. Die methoden worden niet op zichzelf staand toegepast, maar in bepaalde combinaties. Middels de onderhavige enquête zijn de kwantitatieve en kwalitatieve aspecten onderzocht van de interne en externe flexibiliteit.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen