Veranderingen door de tijd – Eerste resultaten van de vijfde Europese Enquête over Arbeidsomstandigheden: Samenvatting

Een onderzoek naar veranderingen (of continuïteit) in de arbeidsomstandigheden kan licht werpen op de mate waarin vooruitgang wordt geboekt ten aanzien van Europese beleidsdoelstellingen. Het kan ook aangeven hoe kernfactoren die deze veranderingen in de hand werken - zoals globalisering, technologische vooruitgang, meer flexibele vormen van werkorganisatie, de vergrijzing van de Europese bevolking, en de toename van het aantal huishoudens met tweeverdieners - van invloed zijn op arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden. Deze eerste bevindingen van de vijfde Europese Enquête over Arbeidsomstandigheden (European Working Conditions Survey (EWCS)) geven een eerste blik op een aantal belangrijke veranderingen van de Europese arbeidsomstandigheden door de tijd.Download PDF: NL (pdf 249 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen