VAN CRISIS NAAR HERSTEL: Beter onderbouwd beleid voor een concurrerend en eerlij k Europa

Work programme
Gepubliceerd
20 november 2012
pdf
Formats and languages
Auteur(s): 
Eurofound

Samenvatting

Terwij l Eurofound zich opmaakt voor een nieuw vierjarenprogramma, staat Europa voor enkele van de grootste uitdagingen die het tot nu toe het hoofd heeft moeten bieden. De vooruitzichten voor de economische en sociale ontwikkeling in Europa en andere delen van de wereld zij n steeds onduidelij ker. De prioriteiten van dit programma, dat is opgesteld tegen de achtergrond van de bovengenoemde sociaaleconomische situatie en waarin deze cruciale verplichtingen een prominente rol spelen, vormen een duidelij ke weerspiegeling van zowel de directe uitdaging de crisis te bestrij den als de ambitie voor de middellange termij n om de verwezenlij king van een concurrerend en eerlij k Europa dichterbij te brengen – waarbij het vanzelfsprekend de overkoepelende doelstelling is Europa ‘weer op de rit’ te krij gen. Dit programma bouwt voort op meer dan dertig jaar onderzoek en expertise in het ondersteunen van besluitvormers van Europa – EU-instellingen, nationale regeringen en sociale partners – en biedt het strategisch kader voor de werkzaamheden van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden voor de periode 2013-2016.Download PDF: NL (pdf 580.8 Kb) Read less

Formats and languages

 • Verslag

  Aantal bladzijden: 
  32
  Nummer: 
  ef1252
  Catalogue info

  VAN CRISIS NAAR HERSTEL: Beter onderbouwd beleid voor een concurrerend en eerlij k Europa

  Auteur(s): 
  Eurofound

  Terwij l Eurofound zich opmaakt voor een nieuw vierjarenprogramma, staat Europa voor enkele van de grootste uitdagingen die het tot nu toe het hoofd heeft moeten bieden. De vooruitzichten voor de economische en sociale ontwikkeling in Europa en andere delen van de wereld zij n steeds onduidelij ker. De prioriteiten van dit programma, dat is opgesteld tegen de achtergrond van de bovengenoemde sociaaleconomische situatie en waarin deze cruciale verplichtingen een prominente rol spelen, vormen een duidelij ke weerspiegeling van zowel de directe uitdaging de crisis te bestrij den als de ambitie voor de middellange termij n om de verwezenlij king van een concurrerend en eerlij k Europa dichterbij te brengen – waarbij het vanzelfsprekend de overkoepelende doelstelling is Europa ‘weer op de rit’ te krij gen. Dit programma bouwt voort op meer dan dertig jaar onderzoek en expertise in het ondersteunen van besluitvormers van Europa – EU-instellingen, nationale regeringen en sociale partners – en biedt het strategisch kader voor de werkzaamheden van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden voor de periode 2013-2016.

  Formaten

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen