Europese bedrijvenenquête 2019

Om duurzame, inclusieve en slimme groei te bereiken heeft Europa competitieve bedrijven nodig die werknemers fatsoenlijke banen bieden. Bedrijven kunnen alleen optimaal presteren als zij gemotiveerde werknemers hebben met de juiste vaardigheden voor hun werk en de bereidheid zich naar hun beste kunnen in te zetten. Voor duurzame, productieve en bevredigende loopbanen is een stimulerende werkomgeving noodzakelijk, waar de input van de werknemers wordt erkend en hun ontwikkeling gefaciliteerd.

Over de enquête

Eurofound en Cedefop hebben hun krachten gebundeld ten behoeve van de vierde Europese bedrijvenenquête in 2019. Deze enquête verzamelt in meer dan 20 000 bedrijven gegevens over de praktijk op het werk met betrekking tot werkorganisatie, personeelsbeheer, beroep op vaardigheden, vaardighedenbeleid, digitalisering, directe werknemersparticipatie en de sociale dialoog. Zo kunnen die methoden en praktijken worden vastgesteld die de meeste kansen bieden op het creëren van win-winsituaties: werknemers die gemotiveerd zijn en de mogelijkheid krijgen hun vaardigheden volledig in te zetten, hun kennis en inzichten met collega’s en het management te delen en de kansen te grijpen om zichzelf en het werkproces als geheel te verbeteren, waardoor ondernemingen kunnen floreren.

De Europese bedrijvenenquête 2019 is de eerste grootschalige, transnationale web-pushenquête. Het veldwerk wordt door Ipsos verricht. Ondernemingen in alle EU-lidstaten worden telefonisch benaderd en gevraagd naar een respondent van het management en zo mogelijk ook een werknemersvertegenwoordiger. Respondenten krijgen dan het verzoek de vragenlijst online in te vullen. Deze benadering is minder belastend voor de respondenten en zal naar verwachting de kwaliteit van de antwoorden ten goede komen. Een volledig onlinebeheer van de vragenlijst maakt de enquête daadwerkelijk toekomstbestendig.

Bevindingen

Het overzichtsverslag van de Europese bedrijvenenquête 2019 zal in het najaar van 2020 worden gepubliceerd. Het zal een beschrijving geven van trends in praktijken op het werk en deze in verband brengen met managementstrategieën en resultaten voor bedrijven en hun werknemers.

Meer informatie

Neem voor aanvullende informatie over de Europese bedrijvenenquête contact op met Gijs van Houten.

Zie ook: Cedefop – Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen