Europese enquête naar arbeidsomstandigheden 2020

Hoe is het gesteld met uw arbeidssituatie, en hoe verschilt die van andere Europeanen?

Eurofound is een EU-agentschap dat onderzoekt hoe mensen in heel Europa leven en werken, en hoe dit zich ontwikkelt. Om de vijf jaar voert het agentschap een onderzoek uit naar de arbeidsomstandigheden en de werkkwaliteit. Elk onderzoek geeft een actueel beeld van de arbeidsomstandigheden en geeft aan in hoeverre, en op welke manier, dingen zijn veranderd.

Het Europees onderzoek naar arbeidsomstandigheden (EWCS) levert waardevolle informatie om beleidsmakers te ondersteunen in het nemen van beslissingen over de omstandigheden waarin mensen werken, zowel op bedrijfs-, nationaal- en Europees niveau.  Beslissingen waar zowel u als anderen baat bij kunnen hebben in de uitoefening van hun werk. Het onderzoek verzamelt informatie over uw werkomstandigheden, waaronder: werktijden, blootstelling aan risico's, hoe het werk is georganiseerd, de balans tussen werk en privé, opleidingsmogelijkheden, salarissen en werktevredenheid in het algemeen.

Het EWCS onderzoek wordt uitgevoerd in alle lidstaten van de Europese Unie en in zeven kandidaat-lidstaten, Noorwegen en Zwitserland. In elk land worden er tussen 1.000 en 3.300 werkende personen geïnterviewd – in totaal meer dan 45.000 personen. Interviews worden door een interviewer op het woonadres van de werkende personen uitgevoerd. Het is uiterst belangrijk dat er zoveel mogelijk personen de aan het onderzoek meewerken zodat de resultaten betrouwbaar zijn. Personen met wie contact wordt opgenomen, worden willekeurig uitgekozen.

De resultaten van het EWCS onderzoek worden gebruikt om:

  • vooruitgang en uitdagingen in de werkkwaliteit te volgen
  • het resultaat van werkgelegenheidsbeleid te analyseren vanuit het perspectief van kwaliteit van werk
  • risicogroepen, aandachtspunten alsook vooruitgang te identificeren
  • bij te dragen aan nieuw beleid voor mensen die aan het werk zijn

De eerste resultaten van het onderzoek zullen gepubliceerd worden in 2021. Alle verzamelde informatie wordt geanonimiseerd zodat niemand kan worden geïdentificeerd. Dit is in overeenstemming met de nationale wetgeving en de wetgeving van de Europese Unie. U vindt een privacyverklaring op www.ipsos.uk/EWCS7

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sophia MacGoris, Manager Onderzoek, via smg@eurofound.europa.eu

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen