Europese enquête naar arbeidsomstandigheden 2020

Veldwerk voor EWCS 2020 stopgezet vanwege COVID-19

Op 3 februari 2020 begon Eurofound met het verrichten van veldwerk voor de nieuwste editie van zijn toonaangevende Europese enquête naar de arbeidsomstandigheden (EWCS). Als gevolg van de COVID-19-pandemie werd het Agentschap echter na zeven weken gedwongen het veldwerk dat door middel van persoonlijk gesprekken werd verricht, te staken. Eurofound zal te zijner tijd ondersteunende documentatie ter beschikking stellen, zoals methodologische verslagen en de vragenlijst.

Van maart tot juli 2021 zal Eurofound het veldwerk voor de EWCS hervatten, waarbij voor het eerst gebruik wordt gemaakt van computerondersteund telefonisch interviewen.

Voor meer informatie over de EWCS kunt u contact opnemen met Sophia MacGoris (tel: +353 1 204 3100, e-mail: smg@eurofound.europa.eu).

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen