Europese enquête naar de arbeidsomstandigheden 2021

In 2021 heeft Eurofound nieuw veldwerk verricht voor de Europese enquête naar de arbeidsomstandigheden (EWCS). Voor het eerst werd via computerondersteunde telefonische interviews (CATI) contact opgenomen met respondenten.

Over de enquête

De enquête is uitgebreid tot 70 000 werknemers in 36 Europese landen: de EU-lidstaten, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Zwitserland, Albanië, Bosnië en Herzegovina, Kosovo, Montenegro, Noord-Macedonië en Servië. De overstap naar de CATI-methode sluit aan op andere vergelijkbare enquêtes die in het kader van de COVID-19-pandemie zijn gehouden.

Met de bijzondere editie van de EWCS 2021 kan Eurofound vergelijkbare en representatieve informatie over arbeidskwaliteit aanleveren nu het werkzame leven ingrijpend is gewijzigd en het vermogen van mensen op de werkvloer om bij te dragen aan het herstel van vitaal belang is. Vanwege de nieuwe wijze waarop de vragen worden gesteld, is het echter niet mogelijk om een vergelijking te maken met de eerdere edities van de enquête en zijn de mogelijkheden voor analyse van trends in tijd beperkt.

Methodologie

De enquêtepartners van Eurofound, Ipsos en de nationale partners daarvan, hebben in elk land telefonische interviews gehouden in de landstaal: de enquête omvatte 54 taalversies, omdat er ook aanpassingen waren doorgevoerd om rekening te houden variaties op de landstaal. De enquête voldoet aan de ethische normen van de branche en de AVG-wetgeving . De respondenten zijn geselecteerd door aselect rechtstreeks mobiele telefoonnummers te bellen. De omvang van de steekproef per land loopt uiteen van 1 000 tot 4 200 interviews, waardoor kwalitatief hoogwaardige prognoses op Europees niveau kunnen worden gemaakt. Dat biedt goede mogelijkheden voor de analyse van de thematische modules en de ontwikkeling van diepgaande secondaire analyses en maakt het tegelijkertijd mogelijk om op nationaal niveau verslag uit te brengen over de arbeidskwaliteit en dit aspect te analyseren.

De vragenlijst is (in alle talen) beschikbaar en in december 2022 worden de eerste resultaten (in het Engels) en microgegevens gepubliceerd. Informatie over de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de gegevens wordt bekendgemaakt wanneer de verschijningsdatum nadert.

Achtergrond

Vanwege de COVID-19-pandemie moest Eurofound na slechts zeven weken stoppen met de persoonlijke interviews voor de EWCS 2020. Te zijner tijd wordt ondersteunende documentatie ter beschikking gesteld, zoals verslagen over de gebruikte methoden en de vragenlijst voor de enquête.

Aanvullende informatie

Voor aanvullende informatie over de EWCS-enquête kunt u contact opnemen met Sophia MacGoris (tel. +353 12043100, e-mail: smg@eurofound.europa.eu).

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen