Telefonische Europese enquête naar de arbeidsomstandigheden 2021

In 2021 heeft Eurofound nieuw veldwerk verricht voor de Europese enquête naar de arbeidsomstandigheden (EWCS). Voor het eerst werd via computerondersteunde telefonische interviews (CATI) contact opgenomen met respondenten.

Over de enquête

De enquête is uitgebreid tot 70 000 werknemers in 36 Europese landen: de EU-lidstaten, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Zwitserland, Albanië, Bosnië en Herzegovina, Kosovo, Montenegro, Noord-Macedonië en Servië. De overstap naar de CATI-methode sluit aan op andere vergelijkbare enquêtes die in het kader van de COVID-19-pandemie zijn gehouden.

Met de bijzondere telefonische editie van de Europese enquête naar de arbeidsomstandigheden (EWCS) 2021 kan Eurofound vergelijkbare en representatieve informatie over arbeidskwaliteit aanleveren nu onze manier van werken ingrijpend is gewijzigd en het vermogen van werknemers om bij te dragen aan het herstel van vitaal belang is. Vanwege de nieuwe wijze waarop de vragen worden gesteld, is het echter niet mogelijk om een vergelijking te maken met de eerdere edities van de enquête en zijn de mogelijkheden voor analyse van trends in tijd beperkt.

Methodologie

De enquêtepartners van Eurofound, Ipsos en de nationale partners daarvan, hebben in elk land telefonische gesprekken gehouden in de landstaal. De enquête omvatte 54 taalversies, omdat er ook aanpassingen waren doorgevoerd om rekening te houden met variaties op de landstaal. De enquête voldoet aan de ethische normen van de branche en de Europese AVG-wetgeving. De respondenten zijn geselecteerd door aselect rechtstreeks mobiele telefoonnummers te bellen. De omvang van de steekproef per land loopt uiteen van 1 000 tot 4 200 interviews, waardoor kwalitatief hoogwaardige prognoses op Europees niveau kunnen worden gemaakt. Dat biedt goede mogelijkheden voor de analyse van de thematische modules en de ontwikkeling van diepgaande secondaire analyses en maakt het tegelijkertijd mogelijk om op nationaal niveau verslag uit te brengen over de arbeidskwaliteit en dit aspect te analyseren.

De vragenlijst (in alle talen) en de microdata zijn nu beschikbaar, evenals een aantal publicaties , inclusief het samenvattend verslag.

Vanwege de COVID-19-pandemie moest Eurofound na slechts zeven weken stoppen met de persoonlijke interviews voor de EWCS 2020. De vragenlijst is beschikbaar, maar er zal voor deze enquête geen verdere documentatie gepubliceerd worden.

Aanvullende informatie

Voor aanvullende informatie over de EWCTS-enquête kunt u contact opnemen met Sophia MacGoris (tel. +353 12043100, e-mail: smg@eurofound.europa.eu).

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen