Beschikbaarheid van gegevens

Beschikbaarheid van gegevens

Eurofound voert als beleid de vragenlijsten en gegevensbestanden vrij beschikbaar te stellen voor het publiek, zodra alle enquêtes zijn afgenomen. De gegevensbestanden van de enquêtes zijn uiterlijk twee jaar na het afnemen daarvan beschikbaar.

Vragenlijsten

De meest recent beschikbare vragenlijsten zijn:

Links naar de vragenlijsten van eerdere edities van de enquête zijn te vinden op de pagina's voor de specifieke enquêtes.

Gegevensbestanden van enquêtes

De gegevensbestanden en het bijbehorende materiaal van Eurofound worden opgeslagen in het UK Data Archive (UKDA) in Essex, VK en er wordt online bekendheid aan gegeven via ESDS (Economic and Social Data Service) International.

De gegevens zijn gratis beschikbaar voor alle geregistreerde gebruikers die ze willen raadplegen voor doeleinden zonder winstoogmerk. Verzoeken tot gebruik voor commerciële doeleinden worden ter goedkeuring aan Eurofound voorgelegd.

Als u geïnteresseerd bent in het gebruik van Eurofound-onderzoeksgegevens, gaat u als volgt te werk:

  1. Ga naar de website van ESDS International. Zoek de enquêtes door op ‘Micro data’ aan de linkerkant van het scherm te klikken, en klik vervolgens op Eurofound.
  2. Op de Eurofound-pagina klikt u voor meer informatie over het gegevensbestand op de naam van de desbetreffende enquête.
  3. Klik op ‘Download/order’. Log nu in met uw gebruikersnaam en wachtwoord:
    • Als u voor studie of werk verbonden bent aan een universiteit of hogeschool in het Verenigd Koninkrijk kunt u inloggen met dezelfde gebruikersnaam en hetzelfde wachtwoord als waarmee u inlogt op de lokale diensten van uw instelling.
    • Anderen moeten een gebruikersnaam en wachtwoord voor het UK Data Archive aanvragen op http://www.data-archive.ac.uk/sign-up/credentials-application.