Europese en internationale samenwerking

De methode en de vragenlijsten die in de pan-Europese enquêtes van Eurofound zijn gebruikt, zijn behoudens bepaalde auteursrechtelijke voorwaarden beschikbaar voor gebruik door andere onderzoekers en er is veel belangstelling getoond voor het gebruik van onze materialen of voor samenwerking met Eurofound.

Samenwerking op Europees niveau

In de recente edities van de Europese enquête naar de arbeidsomstandigheden (EWCS) hebben de regeringen van België, Frankrijk, Slovenië en Spanje op eigen kosten de omvang van de steekproef uitgebreid om diepgaandere analyses te kunnen uitvoeren. Zowel Noorwegen en Zwitserland zijn al een aantal jaar betrokken bij de EWCS.

In vergelijkbare zin heeft het nationale instituut voor de analyse van overheidsbeleid in Italië (INAPP) in 2016 voor Italië een uitbreiding van de omvang van de steekproef voor de Europese enquête naar de kwaliteit van het bestaan (EQLS) gefinancierd.

Op grond van het memorandum van overeenstemming met het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) heeft Eurofound dat agentschap nuttig inzicht geboden in de ontwikkeling van methodes en ontwerpen voor enquêtes. EU-OSHA heeft de methode van de Europese bedrijvenenquête (ECS) van Eurofound gebruikt voor zijn Europese bedrijvenenquête naar nieuwe en opkomende risico’s (Esener) van 2009. De teams die werken aan de ECS en de Esener hebben regelmatig contact om de in elk project opgedane ervaringen onderling uit te wisselen. De ECS 2019 werd samen met het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) uitgevoerd. Het Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE) gebruikt de gegevens van de EWCS voor de gendergelijkheidsindex. Eurofound heeft ook het Bureau voor de grondrechten (FRA) geholpen bij het opstellen van zijn enquête.

De Europese Commissie (DG NEAR) ondersteunt het opnemen van (potentiële) kandidaat-lidstaten in de enquêtes van Eurofound.

Internationale samenwerking

De vragenlijst en de methode van de EWCS zijn over de hele wereld een bron van inspiratie voor andere enquêtes: bijvoorbeeld de Amerikaanse enquête naar de arbeidsomstandigheden, de Zuid-Koreaanse enquête naar de arbeidsomstandigheden en de Israëlische sociale enquête van 2016. Sommige landen in Centraal-Amerika en ook Argentinië, Chili en Uruguay maken bij de uitvoering van nationale enquêtes gebruik van aangepaste EWCS-vragenlijsten. Een beperkt aantal vragen van de EWCS is opgenomen in de Chinese enquête naar werk in een stedelijke omgeving van 2016.

Internationale Arbeidsorganisatie

Om het ontbreken van betrouwbare gegevens en informatie over de arbeidsomstandigheden in ontwikkelingslanden en overgangslanden te verhelpen hebben Eurofound en de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) de handen in elkaar geslagen om projecten te ontwikkelen voor het wereldwijd monitoren en analyseren van arbeidsomstandigheden.

Eurofound heeft met de IAO samengewerkt aan een vooruitstrevend project voor het monitoren van arbeidsomstandigheden over de hele wereld, waarin ontwikkelingen op het gebied van arbeidskwaliteit en de kwaliteit van het werkzame leven in Europa, Azië en het Amerikaanse continent worden geanalyseerd.

Beide organisaties hebben ook een standaardmethode ontwikkeld voor een mondiale enquête naar de arbeidsomstandigheden (GWCS), om op nationaal niveau een open instrument te maken dat kan worden aangepast om zo goed mogelijk aan te sluiten op de behoeften van de drie partijen in elk land, hetgeen centraal staat in de landenprogramma's van de IAO voor fatsoenlijk werk.

Verenigde Naties

In het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP) is in het verleden de vragenlijst van Eurofound voor de Europese enquête naar de kwaliteit van het bestaan gebruikt om enquêtes uit te voeren omtrent de kwaliteit van het bestaan in Kroatië en Noord-Macedonië.

Internationale richtlijnen en beleidstoezicht

Eurofound heeft met haar enquêtes ook bijgedragen aan de ontwikkeling van internationale statistische richtsnoeren voor het meten van de arbeidskwaliteit en het beroepsleven. Enkele voorbeelden:

De EWCS wordt ook gebruikt om ontwikkelingen te volgen op het gebied van arbeidskwaliteit, bijvoorbeeld in het gezamenlijke beoordelingskader van de Europese commissie of het werk van de OESO op het gebied van arbeidskwaliteit. Eurostat gebruikt een aantal vragen uit de EWCS om de kwaliteit van de werkgelegenheid in Europa te volgen.

De EQLS levert in een internationale context een unieke bijdrage omdat deze enquête alle EU-lidstaten beslaat, in één dataset heel diverse informatie aan bod komt en zowel de werkende als de niet-werkende bevolking wordt vertegenwoordigd. De gegevens van de EQLS maken deel uit van verschillende internationale monitorinitiatieven:

  • in de gendergelijkheidsindex van het Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE) worden de gegevens van de EQLS en de EWCS gebruikt om het tijdsaspect te behandelen
  • de index voor actief ouder worden, ondersteund door de Europese Commissie en de economische commissie voor Europa van de Verenigde Naties (VN/ECE)
  • de socialecohesieradar (2013 en 2014) van de Bertelsmann Foundation

De EQLS is een belangrijke bron gebleken in zowel het onderzoek naar als het publieke debat over de ontwikkeling van de agenda over het bbp en verder van de Commissie. De enquête is ook gebruikt voor de ontwikkeling van een reeks indicatoren van Eurostat voor de kwaliteit van het bestaan.