Europese bedrijvenenquête – datavisualisatie

De Europese bedrijvenenquête (2019), die gezamenlijk is uitgevoerd door Eurofound en Cedefop, geeft inzicht in werkvloerpraktijken op het gebied van de organisatie van het werk, personeelsbeheer, het gebruik van vaardigheden, strategieën ten aanzien van vaardigheden en directe en indirecte werknemersparticipatie van medewerkers in Europese bedrijven.

In het licht van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie met ingang van 31 januari 2020 moet worden opgemerkt dat de op de website van Eurofound gepubliceerde gegevens mogelijkerwijs de 28 EU-lidstaten betreffen, aangezien het Verenigd Koninkrijk in eerder onderzoek was opgenomen. Dit zal geleidelijk worden gewijzigd om de nieuwe samenstelling van de EU, die momenteel uit 27 lidstaten bestaat, weer te geven. 

[Technical issues with this application? Let us know.]

Select a question

 

 

Description

The European map visualisation illustrates in a map the values of the answers per Country.