Europese bedrijvenenquête 2009 (ECS) - Personeelszaken

Personeelszaken

  • In meer dan de helft (54%) van alle bedrijven die hebben deelgenomen aan de ECS 2009, is het inmiddels normaal om personeel in dienst te hebben met een arbeidscontract van bepaalde duur.
  • Iets meer dan een vijfde van de bedrijven heeft in de 12 maanden voorafgaand aan de enquête een beroep gedaan op uitzendkrachten.
  • In de EU geven iets meer dan vier van de vijf bedrijven aan dat teamwork een belangrijk aspect is van de arbeidsorganisatie.
  • Drie van de vier bedrijven gaan op systematische wijze na of aanvullende opleiding nodig is. Dit betekent echter niet dat bij- of nascholing ook daadwerkelijk plaatsvindt.

Opmerking: het filmpje is alleen in het Engels beschikbaar.