Europese bedrijvenenquête (ECS) 2009 - Sociale dialoog

Sociale dialoog op de werkplek

  • Bijna vier op de tien geïnterviewde bedrijven (37%), overeenkomend met 60% van de werknemers, geven aan dat zij beschikken over een institutionele vorm van werknemersvertegenwoordiging.
  • Voor meer dan twee van de drie werknemers in de EU geldt een collectieve loonovereenkomst. In de economie als geheel ligt dat cijfer op 69%, terwijl het voor de particuliere sector op 67% ligt.
  • Werknemersvertegenwoordigers in Europa lijken in het algemeen van mening te zijn dat er een redelijk goede coöperatieve interactie bestaat tussen henzelf en het management van organisaties.
  • Het management van Europese organisaties is in het algemeen redelijk positief over het effect van de sociale dialoog en de werknemersvertegenwoordiging op de werkplek.
  • Zo'n 80% van de ondervraagde vertegenwoordigers beweert dat de werknemers hun werk steunen.

Opmerking: het filmpje is alleen in het Engels beschikbaar.