Europese bedrijvenenquête (ECS) 2009 - de methode

De ECS 2009 is, na de Europese enquête naar de arbeidstijden en het evenwicht tussen werk en privéleven (ESWT), die in 2004-2005 in 21 EU-landen heeft plaatsgevonden, de tweede grootschalige bedrijvenenquête van Eurofound.

Doelstellingen

De enquête had ten doel :

  • informatie over beleid en praktijken van bedrijven in heel Europa op een geharmoniseerde basis in kaart te brengen, te beoordelen en te kwantificeren;
  • relaties tussen bedrijfspraktijken en hun invloed te analyseren en praktijken te onderzoeken vanuit de invalshoek van bedrijfsstructuren, waarbij in het bijzonder wordt gelet op de sociale dialoog;
  • trends in de gaten te houden;
  • een bijdrage te leveren aan de Strategie van Lissabon wat betreft de invloed van beleid en praktijken van bedrijven op de kwaliteit van banen, en wat betreft de ontwikkeling van de sociale dialoog in bedrijven. De enquête moet de ontwikkeling van homogene indicatoren voor deze kwesties voor een Europees publiek mogelijk maken.

Opzet en methode

De ECS 2009 is in 30 landen gehouden: de 27 EU-lidstaten, plus Kroatië, Turkije en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië. TNS Infratest Sozialforschung in München (Duitsland) was, in samenwerking met een groep deskundigen en nationale veldwerkinstellingen, verantwoordelijk voor de uitvoering van de enquête.

De enquête werd uitgevoerd via computerondersteunde telefonische interviews (CATI). De te ondervragen bedrijven waren willekeurig in elk land gekozen uit ondernemingen met ten minste tien werknemers.

In elk bedrijf werd met een vertegenwoordiger van het management en, waar mogelijk, een werknemersvertegenwoordiger gesproken. De duur van de interviews bedroeg gemiddeld 20 minuten voor de vertegenwoordigers van het management en 15 minuten voor de werknemersvertegenwoordigers. De vragenlijsten zijn beschikbaar.

De enquête had geen betrekking op de sectoren landbouw en visserij, particuliere huishoudens en extraterritoriale organisaties. Openbaar bestuur was wel opgenomen in de steekproef.

Eind 2009 is een kleine aanvulling op de enquête gehouden om extra informatie te vergaren over de financiële prestaties van bedrijven uit de particuliere sector. Deze had betrekking op bedrijven in vijf landen – Finland, Duitsland, Polen, Spanje en het Verenigd Koninkrijk – landen met uiteenlopende ‘stelsels voor sociale zekerheid’.

Kwaliteitsbewaking

Eurofound heeft jarenlange expertise opgebouwd in het uitvoeren van enquêtes en heeft beste praktijken ontwikkeld op het gebied van kwaliteitsbewaking. Het kwaliteitsbewakingskader voor de ECS 2009 omvat vier belangrijke pijlers:

  • planning: het systematisch plannen en in kaart brengen van het hele onderzoeksproces;
  • overleg: overleg met deskundigen, belanghebbenden en gebruikers van de enquête over de ontwikkeling van de vragenlijst, belangrijke onderzoeksconcepten en de methodologische strategie;
  • transparantie: volledige transparantie van het hele onderzoeksproces, zowel intern als extern;
  • documentatie: het documenteren van elke afzonderlijke stap, beslissing of gebeurtenis tijdens het project, zodat alles eenvoudig kan worden getraceerd.

Teneinde de kwaliteit van de enquête in overeenstemming met Eurofound-praktijken te waarborgen, werd het van groot belang geacht om vanaf het begin deskundigen en gebruikers van de enquête, zoals Eurofound-partners die werden vertegenwoordigd door leden van de raad van bestuur in het tripartiete raadgevende comité inzake ECS 2009.

Het rapport Quality Assessment of the 2nd European Company Survey beoordeelt de kwaliteit van de enquête in alle stadia, van het steekproefontwerp tot de uiteindelijke verspreiding van de gegevens.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Camilla Galli da Bino, tel: 00 353 1 2043125, e-mail: gdb@eurofound.europa.eu