Europese bedrijvenenquête (ECS) 2009

Flexibele werktijden

  • Meer dan de helft (56%) van de bedrijven in Europa biedt een vorm van regeling van variabele werktijden.
  • Ongeveer twee derde van de geënquêteerde bedrijven bieden hun werknemers functies aan op deeltijdbasis.
  • Tijdens de twaalf maanden voorafgaand aan de enquête werden pieken in de werklast in iets meer dan twee derde (68%) van de bedrijven opgevangen door de werknemers te laten overwerken. Overwerk komt in alle economische sectoren ongeveer even vaak voor.
  • Werken op niet-standaarduren blijft stabiel en wordt door aanzienlijk minder organisaties gebruikt dan andere vormen van flexibele werktijden. In zo'n 44% van de bedrijven in de EU moeten werknemers regelmatig op ongebruikelijke tijden werken, meestal op zaterdag (40%).

Opmerking: het filmpje is alleen in het Engels beschikbaar.