ECS 2013 - Vragenlijst

Een succesvolle enquête staat of valt met een kwalitatief hoogwaardige vragenlijst. Eurofound investeert veel in de ontwikkeling van zijn vragenlijsten. De vragenlijst van de derde Europese bedrijvenenquête is het resultaat van een gedetailleerde interne voorbereiding.

De vragenlijst is gebaseerd op twee papers waarin het conceptuele kader voor de vragenlijst werd ontwikkeld. De eerste paper gaat in op arbeidsorganisatie en betrokkenheid van de werknemers, terwijl in de tweede paper nagedacht wordt over de sociale dialoog op de werkplek als drijfveer voor directe participatie.

Bovendien werd de vragenlijst opgesteld in nauwe samenwerking met een team bestaande uit deskundigen ter zake uit verschillende landen van de Europese Unie, die zich in eigen land met enquêtes bezighouden of bij een Europees onderzoeksproject als bijv. MEADOW betrokken zijn, alsook uit vertegenwoordigers van internationale organisaties en de tripartiete raad van bestuur van Eurofound.

Nog vóór de andere talen werd de vragenlijst eerst uit het Engels in het Duits en het Frans vertaald om de brontekst verder te verfijnen en de vragenlijst in drie landen te kunnen uittesten.

Een ander vitaal onderdeel voor het succes van een pan-Europese enquête zijn de kwaliteit en de vergelijkbaarheid van de taalversies die in de verschillende landen worden gebruikt. Uit de omvangrijke vertaalprocedure die Eurofound en zijn contractant hebben toegepast, blijkt het belang dat werd gehecht aan vertalingen van hoge kwaliteit.

De Engelse brontekst van de vragenlijsten voor het vraaggesprek met managers en het vraaggesprek met werknemersvertegenwoordigers kan worden gedownload.