Europese enquête over de kwaliteit van het bestaan 2007

De tweede Europese enquête van Eurofound over de kwaliteit van het bestaan (EQLS), die in 2007 heeft plaatsgevonden, geeft een breed overzicht van de uiteenlopende maatschappelijke situaties in de 27 lidstaten, Noorwegen en de kandidaat-lidstaten Turkije, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en Kroatië.

Veel van de vragen uit de eerste EQLS van 2003 werden opnieuw gesteld, over onderwerpen als werk, inkomen, opleiding, woonsituatie, gezin, gezondheid, het evenwicht tussen werk en privéleven, de tevredenheid over het eigen bestaan en de waargenomen kwaliteit van de samenleving. Nu het onderzoeksteam beschikt over twee sets gegevens, kan het meten hoe het leven van mensen in de tussenliggende jaren is veranderd.

Gegevens uit de EQLS en andere aanvullende bronnen dienen ook als input voor de elektronische database van Eurofound met statistische indicatoren voor de kwaliteit van het bestaan (EurLIFE).