EQLS 2007: Bevindingen

Overzicht van de resultaten

  • Europeanen zijn in het algemeen gelukkig en tevreden: op een schaal van een tot tien geeft de gemiddelde inwoner van de EU27 een 7 voor tevredenheid met zijn eigen bestaan en een 7,5 voor geluk.
  • Er zijn grote verschillen in inkomens per huishouden in Europa: in de EU27 hebben Bulgarije en Roemenië inkomens die bijna even laag zijn als die in de kandidaat-lidstaat voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië. Als aanvulling op een ontoereikend inkomen verbouwt ongeveer de helft van alle huishoudens in de twaalf nieuwe lidstaten en de drie kandidaat-lidstaten (met uitzondering van Cyprus en Malta) deels zijn eigen voedsel.
  • Het gezin is sterk betrokken bij de zorg voor kinderen en ouderen en blijft het eerste aanspreekpunt voor persoonlijke ondersteuning in noodgevallen. Europeanen geven aan zeer tevreden te zijn met hun gezinsleven. Vrouwen besteden nog altijd meer tijd dan mannen aan zorgactiviteiten en huishoudelijke taken.
  • Een goed evenwicht tussen werk en privéleven is lastig te realiseren en lijkt het vaakst problemen op te leveren in Zuidoost-Europa: in Kroatië en Griekenland zegt iets meer dan 70% van de werkende bevolking ten minste meerdere keren per maand te moe te zijn voor huishoudelijke taken vanwege het werk.
  • 81% van de inwoners van de EU zegt dat een goede gezondheid ‘zeer belangrijk’ is voor de levenskwaliteit: toch beoordeelt gemiddeld slechts 21% van de mensen hun gezondheid als ‘zeer goed’.
  • Uit de vragen over de kwaliteit van de samenleving blijkt dat mensen uit de twaalf nieuwe Oost-Europese lidstaten – en uit Italië en Portugal – hun politieke instellingen het minst vertrouwen. Burgers uit de Noord-Europese landen en uit Turkije hebben het meeste vertrouwen in hun instellingen. Daarnaast geven mensen uit de Noord-Europese landen en uit Nederland aan het grootste vertrouwen in andere mensen te hebben.